Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Županijska skupština

Akti ŽS - 5. sjednica

Akti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije doneseni na 5. sjednici (2021.-2025.)

Prilozi:

  Skraćeni zapisnik s 4. sjednice Županijske skupštine održane 17. studenog 2021. godine
  Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2027. godine
  Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
  Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske za 2022. godinu
  Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
  Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
  Odluka o prijedlozima i peticijama građana
  Plan rada Županijske skupštine za 2022. godinu
  Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
  Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini
  Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine
  Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu
  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
  Program javnih potreba u sportu za 2022. godini
  Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu
  Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“
  Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za gradove i općine na području Krapinsko-zagorske županije
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije
  Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun
  Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru
  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije za ortodonciju dr. Vlatka Fuchs-Crnčić, Zlatar

Zadnja promjena: 19.1.2022 | Prikazano 840 puta
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo