Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
26.10.2021
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi

Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske vode, Zlatarščica)

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije donio je Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u predmetu Hrvatskih voda radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

KLASA: UP/I-943-04/21-01/193

URBROJ:2140/01-14-02-06-21-11

Zlatar, 26. listopada 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) ) u predmetu potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 i dalje pod oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, po prijedlogu Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru od km 0+000 do km 3+900, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Nepoznatim nasljednicima iza Rozalije - Ruže Hudi iz Zagreba, Lošinjska 20 imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

2. Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke u postupku potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa zk.č.br. 539/13 k.o. Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 u k.o. Martinci Zlatarski, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru, a na prijedlog Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

3. Poziva se privremeni zastupnik prihvatiti povjerene mu dužnosti te ih u svemu savjesno i po zakonu obavljati.

4. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku.

5. Privremeni zastupnik iz točke 2. izreke ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom upravnom odjelu. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi predlagatelj postupka izvlaštenja Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

O b r a z l o ž e n j e

Korisnik izvlaštenja, Hrvatske vode, dana 22. srpnja 2021. godine podnio je prijedlog za potpunim izvlaštenjem dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 k.o.Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br.74/14, 69/17) te predložio da se pokuša nagodbom riješiti stjecanje vlasništva zemljišta u k.o.Martinci Zlatarski, potrebnog za regulaciju i uređenje vodotoka Zlatarščica.

Korisnik izvlaštenja predlaže potpuno izvlaštenje dijela nekretnine označene sa:

- k.č.br.539/13 pod novom oznakom kč.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, oranica sa 204 m2, upisana u z.k.ul. broj 303 na ime suvlasnika: Hudi Bariceiz Brdovca, N. Širanovića 4, u ¼ dijela, Vulić Željke iz Zagreba, Šumetlička 11, u 1/8 dijela, Hudi Rozalije-Ruže iz Zagreba, Lošinjska 20, u 2/8 dijela i Vuk Višnjice iz Zlatar, Vladimira Nazora 2 C u 4/8 dijela, u katastarskom operatu upisana u posjedovni list Pl.1112 kao suposjed Pozaić Antuna iz Zlatara, F.H. Kiša 42 u ½ dijela i Pozaić Ivke iz Zlatara, Kaštelska 11, u 1/2 dijela.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za upisanu suvlasnicu Hudi Rozaliju-Ružu iz Zagreba, Lošinjska 20 dostavnica se vratila s oznakom „umrla“, a ovaj Upravni odjel je pokušao utvrditi nasljednike iza imenovane, međutim u tome nije uspio.

Naime, ovaj upravni odjel je dana 26. svibnja 2021. g. u predmetu osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, putem elektroničke pošte kontaktirao Tomislav Hudi iz Zagreba Zvonigradska 12 i naveo da je nasljednik iza imenovane, međutim nije dostavio rješenje o nasljeđivanju, a nije se ni odazvao na usmenu raspravu održanu kod ovog Upravnog odjela dana 25. kolovoza 2021. g. Dopisom od 26. kolovoza 2021. g. zatraženo je očitovanje od naprijed imenovanog kao i dostava rješenja o nasljeđivanju iza Rozalije -Ruže Hudi, međutim isto nije dostavljeno te ovaj Upravni odjel nije uspio utvrditi nasljednike iza Rozalije -Ruže Hudi.

Člankom 34. Zakona o općem upravnom postupku propisano je postavljenje privremenog zastupnika stranci koja nema zakonskog zastupnika, stranci čije je prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, zatim stranci čiji su identitet i adresa poznati ali se ne nalazi na području RH, a nema osobu ovlaštenu za zastupanje, te nepoznatoj osobi.

Slijedom naprijed navedenog te sukladno odredbi članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku donesena je odluka kao u dispozitivu.

Odredbom članka 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku, a odredbom članka 38. stavak 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano je da troškove postupka izvlaštenja snosi korisnik izvlaštenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba.

Samostalna upravna referentica

za imovinsko-pravne poslove

Anita Frigan, dipl. iur.

 

Prilozi:

  Zaključak 193 - nepoznati nasljednici iza Rozalije - Ruže Hudi

Zadnja promjena: 26.10.2021 | Prikazano 1071 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
siječanj 2022
poutsrčepesune
2728293031
1
86 novih osoba pozitivno na koronavirus
2
3 nove osobe pozitivne na koronavirus
3
 • Radovi na obnovi dvorca Stubički Golubovec
 • Izrađen letak o radu stožera civilne zaštite
 • 21 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Radoboj)
 • 4
 • Akti ŽS - 5. sjednica
 • 107 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 5
  189 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
  76 novih osoba pozitivno na koronavirus
  7
  152 nove osobe pozitivne na koronavirus
  8
  253 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
  194 nove osobe pozitivne na koronavirus
  10
 • Pismo župana povodom početka drugog polugodišta
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Natječaj - davanje u zakup poslovnih inkubacijskih prostora PTI
 • 248 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 12
 • Izložba tweetova HGSSS-a
 • 220 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • OBAVIJEST – novosti pri testiranju na COVID-19
 • Predstavljeni turistički rezultati u 2021. godini
 • 13
  409 novih osoba pozitivno na koronavirus
  14
 • Savjetovanje - donošenje God. plana uobičajenih mjera za spreč. šteta od divljači
 • Radni sastanak oko obnove od potresa: Nitko nije zadovoljan do sada učinjenim
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste KZŽ)
 • Obavijest o ishodu Natječaja za prijem u službu vježbenika u zdravstvu
 • Isticanje kandidatura za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ELCON d.o.o.)
 • 1,15 mil. kn. za Vatrogasnu zajednicu KZŽ
 • 225 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 15
  236 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
  258 novih osoba pozitivno na koronavirus
  17
 • Završna konferencija projekta „Naš trenutak“
 • 45 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Želimo i dalje biti predvodnici energetske transformacije u RH!
 • U Krapinsko-zagorskoj županiji 8,99% manje stanovnika u odnosu na 2011.
 • 18
  503 nove osobe pozitivne na koronavirus
  19
 • Odluka o donošenju programa KZŽ za razdoblje 2022.-2025.
 • 158.000 kuna za rad HGSS-a
 • 609 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Godišnji plan natječaja i javnih poziva za 2022. - civilno društvo
 • 20
 • Podnošenje prijedloga i peticija
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/10
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/9
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/8
 • 576 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 21
 • Nabava usluge stručnog nadzora nad radovima na obnovi dvorca Stubički Golubovec
 • „Za 2022. g. imamo pripremljen set mjera vrijedan 53,2 milijuna kuna“
 • OBAVIJEST ZA GRAĐANSTVO - BAT I PCR TESTIRANJE
 • 643 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
 • 22
 • Vincekovo – početak nove vinogradarske godine
 • 649 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 23
  269 novih osoba pozitivno na koronavirus
  24
 • 54 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Aktivnosti Javne ustanove Zagorje zeleno
 • 25
 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - prenamjena k.č. 1582/4 Radoboj
 • 732 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022
 • 26
  743 nove osobe pozitivne na koronavirus
  27
 • Poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi 2022.
 • 582 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Akcija „I tebe se tiče“ i u Oroslavju
 • Kreće obnova rodne kuće Janka Leskovara
 • 282930
  31123456
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika