Sjednice skupštine (saziv 2021)Županijska skupština

8. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 27. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u 09:00 u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini.

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata član Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana - prisega zamjenika člana Županijske skupštine
 2. Usvajanje skraćenog zapisnika za 7. sjednice Županijske skupštine održane 23. svibnja 2022. godine
 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Županijske skupštine
 4. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za promet i veze
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu
 7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2021. godinu
  1. Doma zdravlja Krapinsko - zagorske župenije
  2. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
  3. Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana
  4. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
  5. Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
  6. Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
  7. Ljekarne Krapinsko - zagorske županije
 8. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.
 9. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije - Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu
 10. Prijedlog zaključka o odobrenju Dvogodišnjeg plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.
 11. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2021. godini
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine
 13. Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020. godine
 14. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2021. godinu i Izvještaj o financijskom poslovanju za 2021. godinu Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 15. Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje zeleno
 16. Krapinsko-zagorski Aerodrom - Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
 17. Prijedlog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine
 18. Prijedlog odluke o darovanju Zagorskoj razvojnoj agenciji nekretnina u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije
 19. Informacija o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima organizacija civilnog društva na području Županije

 

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja
  Sjednica Mandatnog povjerenstva

Zadnja promjena: 20.6.2022 | Prikazano 6835 puta