Sjednice skupštine (saziv 2021)Županijska skupština

5. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 16. prosinca 2021. godine (četvrtak) u 09,00 sati u Sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Ivana Rendića 9-11.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine održane 17. studenog 2021. godine
 2. Prijedlog plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2027. godine
 3. Prijedlog proračuna Županije za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 4. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu
 6. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2022. godini
 7. Prijedlog odluke o prijedlozima i peticijama građana
 8. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2022. godinu
 9. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 10. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini
 11. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 12. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine
 13. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2022. godinu
 14. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko.zagorske županije za 2022. godinu
 15. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2022. godini
 16. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022. godinu
 17. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti izvorišta „Lobor“
 19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za gradove i općine na području Krapinsko-zagorske županije
 20. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
 21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru
 24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti Specijalističke ordinacije za ortodonciju dr. Vlatka Fuchs-Crnčić, Zlatar
 25. Pitanja i prijedlozi

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za statut i poslovnik
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Odbora za poljoprivredu
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za turizam
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti

Zadnja promjena: 10.12.2021 | Prikazano 2047 puta