Sjednice skupštine (saziv 2021)Županijska skupština

3. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 07. listopada 2021. godine (četvrtak) u 09,00 sati u Sportskoj dvorani Srednje škole u Krapini, Ivana Rendića 9-11.

DNEVNI RED

1. Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana Županijske skupštine i početku mandata zamjenika člana

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Županijske skupštine održane 9. srpnja 2021. godine

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Županije za 2021. godinu

4. Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine

5. Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske i Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. – Izvještaji o radu za 2020. godinu

6. Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2020. godinu

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu

8. Prijedlog pravilnika o uvjetima i postupku dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

10. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje u zdravstvenim ustanovama Županije

11. Prijedlog odluke o izradi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

12. Informacija o financijskim potporama organizacijama civilnog društva na području Krapinsko – zagorske županije u 2020. godini u nadležnosti

a) Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

b) Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

c) Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

d) Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

e) Ureda župana

13. a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Bedekovčina

b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Vladimir Nazor u Budinščini

c) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u energetsku obnovu školske zgrade na Osnovnu školu Đurmanec

d) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u dovršenje školske sportske dvorane na Osnovnu školu Đurmanec

e) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Matije Gupca u Gornjoj Stubici

f) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Konjščina

g) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Srednju školu Konjščina

h) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Krapinske Toplice

i) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Josipa Broza u Kumrovcu

j) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Mače

14. Izvještaj o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Županije za 2020. godinu

15. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

16. Prijedlog zaključka o predlaganju člana Nadzornog odbora Piškornica d.o.o.

17. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pregrade

18. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Mandatnog povjerenstva
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Zadnja promjena: 28.9.2021 | Prikazano 992 puta