Savjetovanje

Savjetovanje - donošenja Programa javnih potreba Hrv. gorske službe spašavanja

Savjetovanje je otvoreno do 25.11.2022. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE

I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 240-02/22-01/06

URBROJ: 2140-11-22-1

Krapina, 10. studeni 2022.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku donošenja Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu

Člankom 4. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj, 79/06. i 110/15.) propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je 2013. godine zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina (u međuvremenu promijenjen je naziv u Stanica Zlatar Bistrica) . Ujedno je člankom 18. stavkom 3. Zakona propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja na svom području.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi.

Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Magistratska 1, Krapina ili na e-mail adresu: marija.bedenikovic@kzz.hr zaključno s danom 25. studenog 2022. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu koji će se uputiti Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d. PROČELNIKA

Marija Bedeniković

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Program javnih potreba

Zadnja promjena: 10.11.2022 | Prikazano 1038 puta

Najnovije iz područja