Savjetovanje

Javni poziv - Kodeks ponašanja članova Skupštine KZŽ

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije

Dana 25. prosinca 2021. godine na snagu je stupio Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21).

Temeljem članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa Županijska skupština dužna je donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove Županijske skupštine i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama Županijske skupštine o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Nacrtom kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine i članova radnih tijela Županijske skupštine (dalje u tekstu: Kodeks) utvrđuju se načela i smjernice ponašanja na temelju kojih isti postupaju tijekom obnašanja dužnosti, razrađuju pojedina pitanja integriteta, određuju tijela nadležno za nadzor primjene Kodeksa i druga pitanja od značaja za provedbu Kodeksa.

Prilozi:

  Javni poziv za savjetovanje
  Nacrt Kodeksa
  Izvješće o provedenom savjetovanju
  Popis zaprimljenih prijedloga

Zadnja promjena: 28.6.2022 | Prikazano 2437 puta

Najnovije iz područja