SavjetovanjePoljoprivreda i šumarstvo

Savjetovanje - II. izmjena Pravilnika II. za provedbu mjera poljo. proizvodnje

  • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:320-01/22-01/96

URBROJ: 2140-06/1-23-01

Krapina, 20. siječnja 2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

Javni poziv

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine

Krapinsko-zagorska županija donijela je Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/21 i 1/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

U Pravilniku, u cijelom odjeljku VRSTA POTPORE, KORISNICI I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI iznosi potpora koji su iskazani u kunama mijenjaju se u dvojno iskazivanje iznosa potpora u eurima i kunama po fiksnom tečaju 7,53450 kuna za 1 euro.

Prema podacima Hrvatskog pčelarskog saveza u 2022. godini u projekt „Hrvatske nacionalne staklenke za med“ bilo je uključeno svega 30 pčelara s područja Krapinsko-zagorske županije koji su kupili 10259 komada staklenki. Projekt „Hrvatske nacionalne staklenke za med“ već četvrtu godinu za redom pomaže pčelarima da se bolje pozicioniraju na tržištu u konkurenciji s uvoznim medovima.

Kako bi potakli pčelare na kupnju „Hrvatske nacionalne staklenke za med“ i plasiranje meda u njoj, u Pravilniku o II. izmjenama i dopunama Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, u odjeljku „VRSTA POTPORE, KORISNICI I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI“, kao prihvatljiva aktivnost u članku 9. stavku 1. dodaje se „trošak kupnje Hrvatske nacionalne staklenke za med“.

U odjeljku III. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE, u članku 22. iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10., 11., 12., 13., i 14. kojima se uređuje se postupak podnošenja prigovora. Provedba ovog Pravilnika ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanju zahtjeva, ne izdaju se upravni akti.

 

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostavite putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr do 30. siječnja 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

P R O Č E L N I C A 

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
  Nacrt Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika II
  Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 1.2.2023 | Prikazano 857 puta

Najnovije iz područja