Županijska skupština

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije

Odbor za predstavke, prijedloge i peticije: - razmatra predstavke i pritužbe upućene Skupštini te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje propisa i prava građana u postupku pred tijelima koja imaju javne ovlasti, - ispituje, putem nadležnih tijela, osnovanost predstavki i pritužbi te ukazuje nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja na zakonu osnovanih mjera te o tome izvješćuje podnositelje predstavki i pritužbi, - razmatra i ispituje prijedloge građana za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Skupštine te peticije građana o pitanjima iz djelokruga Županije u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Članice i članovi:

Romeo Vincelj, predsjednik,

Marija Jagečić, zamjenica predsjednika,

Magdalena Karabin,

Tatjana Hikec,

Ana-Marija Belošević,

Iva Gorički,

Željko Čleković.

 

 Poveznice na materijale i zapisnike sa sjednica Odbora:


Zadnja promjena: 13.7.2021 | Prikazano 536 puta