Novosti 1.6.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Mihovljan

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata Općina Mihovljan za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pješačkih površina i korita vodotoka Mihovljan u centru naselja Mihovljan, Općina Mihovljan

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pješačkih površina i korita vodotoka Mihovljan u centru naselja Mihovljan, Općina Mihovljan.

 

 

 

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pješačkih površina i korita vodotoka Mihovljan u centru naselja Mihovljan
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 13.7.2021 | Prikazano 1930 puta

Najnovije iz područja