Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Potok Horvatska (erozija klizišta)

Rješenje doneseno u postupku možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 24.08.2022.).

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 24.8.2022 | Prikazano 2956 puta