Novosti 9.6.2021
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

Projekt "Novi početak"

Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Nasilje nad ženama predstavlja grubo kršenje ljudskih prava te osim izravnog utjecaja na žene (duboki fizički i psihički ožiljci),ima posljedice i na funkcioniranje obitelji, zajednice i društva. Problematika obiteljskog nasilja prema ženama je kontinuirano prisutna u hrvatskom društvu. Prema podacima MUP-a 2019.je u RH ubijeno 13 žena, pet više nego 2018. Od njih 13,7 su ubili muževi ili partneri. U 2019.g. 503 žene zadobile su tjelesne ozljede, dok njih 108 teške tjelesne ozljede. U 11 mjeseci 2020. u KZŽ zabilježeno je 317 prekršaja Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, dok su u 11 mjeseci 2020. evidentirana 272 prekršaja. Kriminalitet na štetu mladeži i obitelji je s 249 u 2019.porastao na 310 u 2020.Obiteljsko nasilje, također, biva počinjeno i nad muškarcima, a definira se kao nasilje koje doživljavaju muškarci ili dječaci unutar intimnih veza, kao što su brak, kohabitacija, romantične veze te unutar obitelji. Sklonište ili utočište je centar za žrtve nasilja u obitelji čije su usluge prilagođene specifičnim trenutačnim, ali i dugoročnim potrebama žrtava koje su preživjele neki oblik nasilja, kao i njihovoj djeci. Važnost skloništa je u sigurnosti i savjetima stručnjaka koji pomažu žrtvama nasilja u ponovnoj izgradnji života. Skloništa trebaju biti dostupna svim žrtvama nasilja i onim iz ruralnih područja. 6 županija još nema osiguran smještaj za žrtve nasilja u obitelji, među njima i KZŽ. U proteklih 5 godina bilo je 57 zabilježenih potreba za smještajem, za 23 odrasle osobe i 34 djece te su smješteni u hitnom smještaju ili u neke druge sigurne kuće. Unatoč niskim pokazateljima realiziranih smještaja potrebe su veće. Prema podacima CZSS-ova upita za smještaj je bilo nekoliko puta više, ali su žrtve od istoga odustajale kada su dobile informaciju da takav smještaj zahtjeva njihovo preseljenje u neku drugu županiju. Tu se najčešće radilo o žrtvama koje su bile zaposlene ili imale djecu školske dobi te im je bilo zahtjevno promijeniti okolinu. Procjena stručnih radnika je kako bi u slučaju da je sigurna kuća dostupnija, na godišnjoj razini svaki CZSS realizirao oko 5-8 smještaja(20-32 na godišnjoj razini u KZŽ). Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. Osim same uspostave skloništa, žrtvama nasilja će se pružati i sustav podrške, savjetovanja i pomoći za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi. Aktivnosti uključuju rekonstrukciju i opremanje skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji kao i uspostavu savjetovališta te otvaranje SOS telefona. Održat će se edukacije i okrugli stolovi s ciljem educiranja i senzibiliziranja javnosti vezano uz tematiku nasilja u obitelji i rodnog nasilja, kao i jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji. Izradite će se edukativni video materijali i dokumentarni filmovi, tiskati vodiči, brošure i priručnici kroz koje će se ukazati na problematiku rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u obitelji kao i na prava žrtava.

 

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 • NAZIV PROJEKTA: Novi početak
 • NOSITELJ PROJEKTA: Krapinsko-zagorska županija
 • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 11.626.118,74 kn
 • TRAJANJE PROJEKTA: 09.06.2021. - 09.12.2023.
 • Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, Prioritetnom osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju.

KONTAKTI

  NOSITELJ PROJEKTA:

  Krapinsko-zagorska županija

  Magistratska 1

  49000 Krapina

  http://www.kzz.hr

  tel. 049 329 111

  PARTNERI:

  Dom za žrtve nasilja u obitelji 'NOVI POČETAK'

  Magistratska 1

  49000 Krapina

  http://novipocetak.kzz.hr/

  tel. 049 521 001


Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, Poziv UP.02.2.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji', u sklopu Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.'

 

EU

Iskaznica projekta Novi početak

Zadnja promjena: 16.9.2021 | Prikazano 982 puta