12.4.2022
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaGospodarstvo

Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2021.

Na 18. sjednici Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine dana je suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo

Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine

KLASA: 364-01/22-01/02

URBROJ: 2140-08-22-2

Krapina, 11. travnja 2022.

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (“Narodne novine”, broj 78/15) i točke V. stavka 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/16, 28/17, 38/18 i 8/19 – pročišćeni tekst), Zajedničko procjeniteljsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine na 18. sjednici održanoj dana 11. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje

Krapinsko-zagorske županije

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 364-01/22-01/02, URBROJ: 2140-08-22-1 od 25. ožujka 2022. godine.

II.

Izvješće iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njezin sastavni dio.

III.

Izvješće će se objaviti na web stranici Krapinsko-zagorske županije i dostaviti Visokom procjeniteljskome povjerenstvu.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE

Tea Erceg

Prilozi:

  Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2021.
  Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o tržištu nekretnina

Zadnja promjena: 13.4.2022 | Prikazano 4795 puta

Najnovije iz područja