Novosti 11.10.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

C.I.A.K. d.o.o.- Centar za reciklažu akumulatora i baterija u Zaboku

Informacija o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o NRT-ima za industrije obojenih metala i Zaključcima o NRT-ima za obradu otpada za postrojenje Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. u Zaboku.

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavka 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je na internetskoj stranici objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja usklađenosti uvjeta okolišne dozvole iz rješenja o okolišnoj dozvoli sa Zaključcima o NRT-ima za industrije obojenih metala i Zaključcima o NRT-ima za obradu otpada za postrojenje Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. u Zaboku, KLASA: UP/I 351-03/14-02/110, URBROJ: 517-06-2-2-15-32 od 30. ožujka 2015. godine sa sadržajem razmatranja uvjeta okolišne dozvole (https://mingor.gov.hr/).

 

 

 

 

 

 

Prilozi:

  Informacija

Zadnja promjena: 11.10.2021 | Prikazano 3459 puta

Najnovije iz područja