Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
SavjetovanjeGospodarstvoProstorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Savjetovanje - Strateška studija utjecaja na okoliš, Nacrt plana razvoja KZŽ

Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,

turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-02/21-01/03

URBROJ: 2140/01-06-21-3

Krapina, 08. studenog 2021.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.) te članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

u postupku usvajanja Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. i Nacrta prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske stupio je na snagu 20.12.2017.godine i njime je uređen sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske koji sadrži pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, 123/17) vrste akata strateškog planiranja prema roku važenja dijele se na: dugoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od najmanje deset godina; srednjoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od pet do deset godina te na kratkoročne akte strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od jedne do pet godina. Zakonom je definirana obveza jedinice područne (regionalne) samouprave izrada srednjoročnog akta strateškog planiranja. Prema odredbama članka 23. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, županije izrađuju srednjoročne akte strateškog planiranja koji će zamijeniti dosadašnje županijske razvojne strategije, koje su se u razdoblju od 2014. do 2020. godine izrađivale i donosile sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018).

 

U skladu s navedenim, Krapinsko-zagorska županija je temeljem Odluke Županijske skupštine (Klasa: 302- 02/19-01/04, URBROJ 2140/01-06-19-3 od 08. srpnja 2019. godine) pristupila izradi Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina, srednjoročnog akta strateškog planiranja. Nositelj izrade Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) je Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, a tijelo zaduženo za koordinaciju cjelokupnog postupka izrade je regionalni koordinator Zagorska razvojna agencija. Župan Krapinsko-zagorske županije je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/08, URBROJ: 2140/01-02-19-01 od 15. listopada 2019. godine) radi sudjelovanja u donošenju Plana razvoja županije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja. Partnerski pristup koji je korišten u izradi ovog dokumenta definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko–zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog posebnog cilja. Srednjoročni akt strateškog planiranja izrađen je poštivanjem načela: točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti te poštujući Upute za izradu Planova razvoja. Odlukom Župana osnovana je i imenovana Radna skupina za izradu Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije (KLASA:302-02/19-01/04, URBROJ: 2140/01-02-19-04 od 15. listopada 2019. godine) te su članovi podijeljeni u tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode sudjelovali u koordinaciji procesa izrade Plana razvoja.

 

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (čl. 41) potrebno je provesti postupak o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno strateške procjene prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. Krapinsko-zagorska županija ishodila je mišljenje i rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je započela postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. SPUO stvara osnovu za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u strategije, planove i programe. U postupku SPUO izrađuje se strateška studija. Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz strategiju, plan i program, a strateška procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Strateškom studijom određuju se, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba strategije, plana ili programa i razumne alternative vezane za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat te strategije, plana ili programa. Namjera cijelog postupka je osigurati da posljedice po okoliš i zdravlje ljudi budu ocijenjene za vrijeme pripreme strategije, plana ili programa, prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak njezina donošenja. Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2027. izrađena je u skladu s obaveznim sadržajem strateške studije propisanim Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17). Dana 01.09.2021. održana je sjednica povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. na kojoj je predstavljena strateška studija te je doneseno mišljenje da je Strateška studija utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027., koju je izradio ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba cjelovita i stručno utemeljena. Studija je stručna podloga koja se prilaže uz Plan razvoja te obuhvaća sve potrebne podatke, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku.

 

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije.

 

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije te u konačni prijedlog Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. koji će se uputiti Županijskoj skupštini na usvajanje. Svoje prijedloge možete u pisanom obliku poslati na adresu: Zagorska razvojna agencija, Frana Galovića 1B, 49000 Krapina, te na e-mail adresu: ivan@zara.hr zaključno s danom 08. prosinca 2021. godine.

 P R O Č E L N I C A

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Obavijest o upućivanju na javnu raspravu
  Prijedlog nacrta Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
  Prilog I. Plan razvoja KZŽ 2021.-2027.
  Osnovna analiza stanja
  Strateška studija utjecaja na okoliš
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju PR KZŽ
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju strateška studija
  Odluka o upućivanju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. i Nacrta prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. na javnu raspravu
  Izvješće o provedenom savjetovanju
  Detaljno izvješće o primjedbama na Nacrt prijedloga Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije
  Detaljno izvješće o primjedbama na Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Krapinsko-zagorske županije

Zadnja promjena: 10.12.2021 | Prikazano 2906 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
svibanj 2022
poutsrčepesune
252627282930
1
 • Praznik rada
 • 12 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 2
 • Prvomajsko druženje branitelja i njihovih obitelji
 • Akcija čišćenja Sutle
 • Obilježen Svjetski tjedan cijepljenja
 • Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima
 • Ministar Malenica u radnom posjetu Pregradi
 • Dan Grada Zlatara
 • Nacionalni dan hitne medicine
 • U Budinščini na Danu Općine i predsjednik Milanović
 • Rudolf Perešin – 27 godina od herojske smrti
 • Antikorupcijsko povjerenstvo o planiranim aktivnostima za 2022. godinu
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2022. g.
 • Besplatna osposobljavanja za mlade
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, područna osnovna škola)
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 3
 • KOMferencija: Žene u politici o drugoj strani medalje
 • Svjetski dan slobode medija
 • 71 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 4
 • Javna nabava poštanskih usluga
 • Poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade KZŽ 2022.
 • 04. svibnja – Međunarodni dan vatrogasaca
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5
 • 42 godine od smrti Josipa Broza Tita
 • Dan grada Klanjca
 • 45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 300.000 kuna za program Centra za mlade
 • 6
 • Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2022.
 • 48 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodijeljene potpore poljoprivrednim udrugama
 • 7
 • 60 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poljoprivreda u Zagorju – izazovi trenutka
 • 8
  9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  9
 • Obilježen Dan oslobođenja Zagreba
 • 5. Sajam hrvatskih zaštićenih proizvoda
 • Majčin dan
 • URUČENI UGOVORI: 638.000 kuna za 60 udruga
 • Bez novih pozitivnih osoba
 • Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP ODS Zabok)
 • 10
 • Školski sportski savez KZŽ osigurao lopte za 32 osnovne i 9 srednjih škola
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Kontakt
 • Prijam u službu - vježbenik - matičar u Ispostavi Donja Stubica
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 12
 • Okrugli stol na temu konfliktnih razvoda
 • Sestrinstvo jučer, danas, sutra - Izložba u OB Zabok
 • Održan sastanak Koordinacije
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Promet nije šala, ni opasnost mala
 • Međunarodni dan sestrinstva - okrugli stol glavnih sestara i nova vozila za patronažu
 • 28 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 13
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 15. svibnja - Međunarodni dan obitelji
 • Zagorska vina rame uz rame sa najboljim svjetskim vinima!
 • 29 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U ZABOKU ODRŽAN 18. MALI GASTRO
 • 14
  35 novih osoba pozitivno na koronavirus
  15
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
 • Okrugli stol Konfliktni razvodi: “U središte je važno staviti dijete i njegove potreb
 • 7. sjednica Županijske skupštine
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije /2022.
 • Zagorske tvrtke predvodnici kružnog gospodarstva
 • 17
 • Zagorke i Zagorci odlični na državnom natjecanju strukovnih škola
 • Dan Općine Veliko Trgovišće u znaku sporta i 100. godina rođenja Franje Tuđmana
 • Dan Općine Mače – svečana sjednica i otvorenje vrtića
 • 160 godina školstva u Oroslavju
 • U Stubičkim Toplicama održan 15. Robokup
 • U Konjščini održan 13. Sajam pri Starom gradu
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 18
 • Predstavljanje SŠ Zabok – piknik u prekrasnom ambijentu Dvorca Bračak
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • 19
 • Klub nezavisnih članova Županijske skupštine
 • Savjetovanje - donošenje Akcijskog plana EnU KZŽ za 2022.-2024.
 • Nacionalni dan osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih boles
 • 20 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 20
 • 20. svibnja – SVJETSKI DAN PČELA
 • Natječaj za potporu za očuvanje pčelinjeg fonda 2022.
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U Loboru postavljena bista prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana
 • 21
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U Bilaju otkriven spomenik zagorskim braniteljima
 • 22
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  23
 • Skupština Vatrogasne zajednice – KZŽ po ulaganjima u vatrogastvo na prvom mjestu u RH
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 24
 • Upisi u prvi razred srednje škole 2022./2023
 • Dodijeljene potpore, donacije i sponzorstva
 • 54. sajam i izložba zagorskih vina - poziv vinarima
 • Antikorupcijsko povjerenstvo održalo konferenciju o rizicima u javnoj nabavi
 • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova o planovima za 2022. i 2023. godinu
 • U Kumrovcu obilježen Dan mladosti
 • 29 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca 2022
 • 2526272829
  303112345
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika