Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Rekonstrukcija NC Konjščina)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2021 u 08:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/21-01/000370
URBROJ: 2140/01-08-6-21-0007
Zlatar, 22.10.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KONJŠČINA, HR-49282 Konjščina, Ivice Gluhaka 13

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na postojećoj građevnoj čestici 10311/1 k.o. Sušobreg (Konjščina, Ulica Ivice Gluhaka 13).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2021 u 08:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat soba 62.

III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Milena Tkalčević, ing.građ.


Zadnja promjena: 22.10.2021 | Prikazano 2453 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo