Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Javni poziv za uvid u spis predmeta (izgradnja nove vodospreme Ovčari)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2021. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000040
URBROJ: 2140/01-08-21-0004
Krapina, 05.11.2021.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA PETROVSKO, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (korištenje voda), 2.a skupine - ukidanje postojeće vodospreme Mužari te izgradnja nove na istoj čestici, izgradnja nove vodospreme Ovčari s pripadajućim cjevovodima, na novoformiranoj građevnoj čestici 492/1, 2643, 488/6, 487/32, 269/1, 2646, 254/1, 253/5, 253/2, 2614, 251/1, 252/1, 2647, 2648, 555/2, 555/16, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/14, 556, 269/2, 487/20, 487/21, 254/2, 538/1, 551/1, 487/22, 487/12, 487/11, 487/8, 487/7, 2623, 2624/4, 2622, 461/2, 320, 324, 325/3, 325/2, 310/6, 326/1, 407/8, 407/7, 408/3, 2625/1, 409, 406/1, 410/3, 410/4, 404/3, 404/2, 367/1, 365/2, 365/1, 2626, 250, 269/3, 245/5, 246/6, 271, 270, 282/2, 487/18, 487/3, 486/1, 475/14, 285/2, 471/1, 466/2, 466/3, 319/5, 408/1, 410/2, 367/3, 364/1, 360/2, 274/4, 274/1, 268/4, 275/1, 283/1, 2644, 489, 514/1, 514/2, 264/5, 516/1, 513/2, 2668, 516/2, 517/4, 281/3, 488/2, 488/3, 519/1, 470/2, 318/3, 299/5, 294/1, 291/1, 312/4, 471/1, 471/3, 471/5, 318/7, 316, 318/2, 318/1, 315, 120/3, 243, 121/17, 241/3, 240/2, 240/3, 240/4, 2616, 241/2, 241/4, 241/1, 232/1, 231/1, 229/1, 212/4, 219, 218, 212/2, 212/1, 207, 201, 202, 205/2, 208/2, 205/3, 197/5, 197/6, 197/2, 197/1, 197/7, 210/10, 210/6, 210/9, 242/3, 242/4, 187, 231/15, 213/3, 205/1, 205/1, 195, 187,185, 188, 231/5, 689/1, 689/3, 2649/2, 691, 695, 717/2, 717/3, 717/4, 1544/1, 1544/3, 1544/2, 1545/6, 1545/7, 1545/1, 1545/5, 1552/3, 1552/2, 1547/2, 1547/3, 1547/1, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1582/5, 1582/6, 1582/4, 1581, 1610/1, 2686, 1610/4, 1607, 1609/1, 1609/2, 551/1, 551/2, 688, 548/3, 696/4, 701, 705/1, 707/1, 708/1, 715/1, 740, 767/2, 805/1, 806/4, 792/1, 792/3, 2664, 1544/4, 1554/5, 689/2, 690/2, 715/1, 2658, 715/4, 715/3, 714/1, 714/2, 790, 789, 794/1, 1552/5, 1552/1, 2660, 736, 739, 2666, 732/4, 732/5, 732/6, 732/7, 745, 2661, 752/2, 752/3, 750, 749/1, 749/2, 759/2, 759/3, 759/1, 760, 761, 762, 764/4, 764/3, 764/2, 765, 764/1, 808/1, 808/2, 808/3, 2662, 742, 867, 752/1, 718, 735/4, 732/1, 735/7, 735/8, 2668, 726/14, 726/15, 728/8, 728/7, 728/6, 868, 869, 679, 565/5, 565/6, 565/7, 561/1, 561/2, 554, 2614, 562, 565/2, 2612, 2605, 2608, 94, 99/1, 98/17, 28/1, 2607/2, 27/4, 46/3, 2609, 52/9, 52/15, 52/7, 53, 3/27, 3/6, 54/4, 48, 46/19, 52/8, 52/11, 56/5, 57/2, 57/1, 56/1, 59/11, 2619, 140/1, 140/2, 2610, 132/3, 69/2, 142, 71/1, 70/1, 70/6, 70/2, 69/1, 70/5, 70/6, 2611, 70/2, 70/3, 70/4 k.o. Petrovsko (Petrovsko), 1783, 458, 457/2, 453/1, 453/3, 452/10, 452/9, 452/8, 452/7, 454/5, 454/4, 455/4, 455/3 k.o. Putkovec (Putkovec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2021. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina, Magistratska 1.
Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IV. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

 VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Vanja Strabić, mag.ing.aedif.


Zadnja promjena: 5.11.2021 | Prikazano 2660 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo