Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Ostalo

Javni natječaj zakup poslovnih/inkubacijskih prostora u Zaboku

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, prostori u Zaboku. Javni natječaj je otvoren do popunjavanja poslovnih prostora iz točke 1. ovog natječaja.

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup poslovnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, prostori u Zaboku

Broj: 202/437-22-03/18
Datum: 01.06.2022.

 

Na temelju Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj, 46/19 i 7/22) i Pravilnika o korištenju usluga Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,16/22),direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. raspisuje

 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup poslovnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, prostori na lokaciji Bračak 4, Zabok.

 

OZNAKA PROSTORA

POVRŠINA

NAMJENA

ETAŽA

OPREMLJENOST PROSTORA

 

 

Z1

 

 

16,96 m²

 

Uslužne djelatnosti

 

 

POTKROVLJE

 • Osnovna uredska oprema (stol, stolac, ladičar, koš za smeće, ormar  i vješalica).
 • Razvod i priključak Internet i telekomunikacijske mreže i portafon sustav.

 

 

Z2

 

 

17,18 m²

 

Uslužne djelatnosti

 

 

POTKROVLJE

 • Osnovna uredska oprema (stol, stolac, ladičar, koš za smeće, ormar  i vješalica).
 • Razvod i priključak Internet i telekomunikacijske mreže i portafon sustav

 

 

Z3

 

 

12,50 m²

 

Uslužne djelatnosti

 

 

POTKROVLJE

 • Osnovna uredska oprema (stol, stolac, ladičar, koš za smeće, ormar  i vješalica).
 • Razvod i priključak Internet i telekomunikacijske mreže i portafon sustav

 

 

Z4

 

 

24,06 m²

 

Uslužne djelatnosti

 

 

POTKROVLJE

 • Osnovna uredska oprema (stol, stolac, ladičar, koš za smeće, ormar  i vješalica).
 • Razvod i priključak Internet i telekomunikacijske mreže i portafon sustav

 

 

Z5

 

 

29,94 m²

 

Uslužne djelatnosti

 

 

POTKROVLJE

 • Osnovna uredska oprema (stol, stolac, ladičar, koš za smeće, ormar  i vješalica).
 • Razvod i priključak Internet i telekomunikacijske mreže i portafon sustav

 

2. ADMINISTRATIVNI UVJETI

Ponuditelji za zakup poslovnog prostora trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • biti poduzetnik početnik ili poduzetnik inovator;
 • Ponuditelj – pravna osoba ima sjedište ili podružnicu na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Ponuditelj – fizička osoba ima prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Ponuditelj – fizička osoba nema prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije, ali će poslovni subjekt koji će registrirati imati sjedište na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Biti registrirani za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja:
  • Prerađivačke djelatnosti;
  • ICT-a;
  • multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje;
  • savjetodavne usluge;
  • ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju;
  • energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije (učinci klimatskih promjena i prijedlozi za prilagodbu, održiva urbana mobilnost, razvoj digitalnih komponenti, inovativni poslovni modeli).
 • Imati podmirene obveze prema državi;
 • Imati podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • Ispunjavati uvjete o potporama male vrijednosti.

PODUZETNIK POČETNIK

Poduzetnik koji je u vrijeme podnošenja ponude upisan u odgovarajući registar (obrtni, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine.

Poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku od jedan (1) mjesec od primitka Odluke o odobrenju davanja u zakup poslovnog prostora/inkubacijskog prostora.

Za inkubaciju ponuditelj treba biti poslovni subjekt koji:

 • je mikro, mali i srednji subjekt malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 • ima registrirano sjedište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili ima registriranu podružnicu u Krapinsko-zagorskoj županiji;
 • je u većinskom (51% i više) vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem u RH odnosno EU ili javne ustanove;
 • ima najmanje jednog zaposlenika, pri čemu se u obzir ne uzimaju zaposlenici društva osnivača (ukoliko je jedan od osnivača pravna osoba), već se uvjet odnosi na zaposlenika novoosnovanog poslovnog subjekta sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

3. PODACI O ZAKUPU I PROSTORIMA

 • 5 poslovnih prostora/inkubacijskih prostora za uslužne djelatnosti u Zaboku, Bračak 4.
 • Poslovni prostori mogu se koristiti maksimalno 3 godine od potpisa Ugovora o zakupu. Zakupnici 3 godine imaju pravo na subvenciju/potporu Krapinsko-zagorske županije na iznos zakupa poslovnog prostora. Navedena potpora je potpora male vrijednosti.

Cijena zakupa prostora je 38,00 kn/m2 plus PDV.

 

OZNAKA PROSTORA

 

POVRŠINA

PROSTORA

IZNOS ZAKUPA (kn/mj)

PRVA GODINA  – 75% SUBVENCIJA (kn/mj)

DRUGA GODINA –  50% SUBVENCIJA (kn/mj)

TREĆA GODINA – 25% SUBVENCIJA (kn/mj)

UKUPNA POTPORA U 3 GODINE (kn)

 

Z1

 

16,96 m²

 

644,48 kn

 

483,36 kn

 

322,24 kn

 

161,12 kn

 

11.600,64 kn

 

Z2

 

17,18 m²

 

652,84 kn

 

489,63 kn

 

326,42 kn

 

163,21 kn

 

11.751,48 kn

 

Z3

 

12,50 m²

 

475,00 kn

 

356,25 kn

 

237,50 kn

 

118,75 kn

 

8.550,00 kn

 

Z4

 

24,06 m²

 

914,28 kn

 

685,71 kn

 

457,14 kn

 

228,57 kn

 

16.457,04 kn

 

Z5

 

29,94 m²

 

1.137,72 kn

 

853,29 kn

 

568,86 kn

 

284,43 kn

 

20.478,96 kn

*

Iznosi zakupnine i subvencije su izraženi bez PDV-a

U cijenu zakupa prostora uključeno/a je/su:

 • korištenje zajedničkih prostora (hodnici, čajne kuhinje, sanitarni čvorovi, sala za sastanke);
 • briga o sigurnosti prostora (videonadzor objekta);
 • besplatan pristup bežičnom internetu;
 • parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje;
 • poštanski sandučić;
 • mogućnost registracije tvrtke na adresi inkubatora.

Osim zakupnine, korisnici plaćaju režijske troškove zakupljenog prostora: troškove za električnu i toplinsku energiju te potrošnju vode i ostala davanja razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini zajedničkih prostora Inkubatora u skladu sa važećim propisima (režijski troškovi).

Troškove iz prethodnog stavka korisnici snose za prostore koji su im dodijeljeni na korištenje, te za zajedničke prostore Inkubatora sukladno kriterijima određenim odlukom Poduzetničkog centra. Obaveza minimalnog korištenja poslovnog prostora je 6 mjeseci od ulaska u prostor, u protivnom je Korisnik dužan vratiti ukupan iznos dotad dodijeljene mu potpore.

 

4. DOKUMENTACIJA

Zainteresirani za zakup poslovnog prostora/inkubacijskih prostora inkubatora iz točke 1. javnog natječaja, koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

REGISTRIRANI POSLOVNI SUBJEKTI

 • PONUDA za zakup poslovnog prostora (Obrazac PZ-INK/2022),
 • Životopis u EuropassCV formatu voditelja poduzetničkog pothvata i ključnih osoba na projektu,
 • Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
 • Izvod iz odgovarajućeg registra,
 • Poslovni/razvojni program (Obrazac RE-INK/2022)

Minimalni preporučeni sadržaj 

Ukoliko je ponuditelj izradio poslovni plan/razvojni program za neku drugu namjenu kao npr. za banku za svrhu osiguranja financijskih sredstava, isti je moguće priložiti u prijavi.

 • Izjavu da će u roku od mjesec dana od dana primitka Odluke o odobravanju davanja u zakup inkubacijskog prostora, početi obavljati djelatnost u prostoru Inkubatora (Obrazac REG/2022 za poduzetnike koji već posluju i imaju registriranu djelatnost),
 • Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac POT/2022)
 • Skupna izjava (Obrazac SI/2022)
 • BON2 / SOL2
 • Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga ili Potvrda o reguliranoj poreznoj obvezi (ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja)

 

FIZIČKE OSOBE

 • PONUDA za zakup poslovnog prostora/inkubacijskog prostora (Obrazac PZ-INK/2022),
 • Životopis u EuropassCV formatu voditelja poduzetničkog pothvata i ključnih osoba na projektu,
 • Poslovni plan/razvojni program (Obrazac RE-INK/2022 – minimalni preporučeni sadržaj),
 • Izjava da će u roku od mjesec dana od primitka Odluke o odobrenju zakupa poslovnog prostora/inkubacijskog prostora registrirati djelatnost u odgovarajućem registru (Obrazac NREG/1/2022)
 • Izjava da će u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju zakupa poslovnog prostora/inkubacijskog prostora, uz prethodnu obavljenu registraciju u nadležnom registru, početi obavljati djelatnost u prostoru Inkubatora (Obrazac NREG/2/2022
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga ili Potvrda o reguliranoj poreznoj obvezi (ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja),
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv ponuditelja ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci od podnesene prijave.

 

Propisani obrasci za zakup poslovnog prostora objavljuju se uz javni natječaj na službenim stranicama navedenim u točki 5. Javnog natječaja.

 

5. ADRESA I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Dokumentaciju iz točke 4. ovog Javnog natječaja potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, putem pošte preporučeno ili osobnom dostavom u Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. na adresi Krapina, Bobovje 52G, sa sljedećom naznakom na omotnici:

„NE OTVARAJ – ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA/INKUBACIJSKOG PROSTORA, prostori u Zaboku“ na adresu:

 

Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Bobovje 52G

49000 Krapina

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj se objavljuje na službenim Internet stranicama:

 • Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr

Javni natječaj otvoren je do popunjavanja poslovnih prostora iz točke 1. ovog natječaja.

 

6. OTVARANJE I OCJENA PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (dalje u tekstu: Povjerenstvo) provest će javno otvaranje ponuda, na kojem mogu biti prisutni ponuditelji, odnosno njihovi predstavnici uz predočenje pisane punomoći. Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja.

Na otvaranju ponude čitaju se podaci o podnositelju ponude (naziv i sjedište ponuditelja, odnosno ime, prezime i adresa fizičke osobe ponuditelja) i iznos ponuđene zakupnine.

Javno otvaranje ponuda održat će se svakog 15-og u mjesecu u prostorijama Poslovno tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije na adresi, Krapina, Bobovje 52g, (sala za sastanke na II. katu), u 08:00 sati.

Ukoliko 15.-ti u mjesecu pada na neradni dan, javno otvaranje ponuda održat će se na istom mjestu te u isto vrijeme, prvog sljedećeg radnog dana.

 

Nakon otvaranja ponuda, Povjerenstvo će pristupiti:

 • Administrativnoj provjeri
 • Provjeri prihvatljivosti ponuditelja i
 • Ocjeni ponude

 

ADMINISTRATIVNA PROVJERA

Provjerit će se pomoću Obrasca za administrativnu provjeru dostavljene dokumentacije (Prilog 1) i temeljit će se na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka ponuda će morati zadovoljiti sve propisane uvjete. Povjerenstvo za provedbu natječaja ima pravo zatražiti ponuditelja pojašnjenje/nadopunu dokumentacije.

 

PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI PONUDITELJA

Provjera prihvatljivosti ponuditelja provodit će se pomoću Obrasca prihvatljivosti ponuditelja (Prilog 2).

 

OCJENA PONUDE

Ocjena ponude vršit će se pregledom dostavljenog poslovnog plana/razvojnog programa kojim će se utvrditi odgovara li planirani poduzetnički pothvat postavljenim kriterijima javnog natječaja.

Kriteriji za ocjenu dostavljenog poslovnog plana/razvojnog programa ocjenjivat će se pomoću:

 • Obrasca za ocjenu kvalitete tima (Prilog 3)

Kriterij kvalitete tima zadovoljava ponuditelj koji ima kvalificirano osoblje na raspolaganju. Voditelj tima/direktor društva, vlasnik posjeduje adekvatne koordinacijske vještine s naglašenim entuzijazmom za poduzetništvo, a dosadašnjim iskustvom dokazuje sposobnost za vođenjem i upravljanjem projektima.

 • Obrasca za procjenu inovativnosti (PRILOG 4)

Ponuditelj treba djelovati na području visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), energetike, zelenih tehnologija i održivog razvoja, ostalih uslužnih djelatnosti vezanih uz proizvodnju.

 • Obrasca za procjenu tržišnog potencijala (Prilog 5)

Kriterij tržišnog potencijala definira se kroz sljedeće potencijale: potencijal rasta i razvoja, izvozni potencijal, potencijal za nova zapošljavanja.

 • Ponuditelji koji spadaju u sljedeće kategorije ostvaruju dodatne bodove:

žene poduzetnice

2 boda

osobe s invaliditetom poduzetnici

2 boda

hrvatski branitelji poduzetnici

2 boda

poduzetnici inovatori

2 boda

 

 

 

 

 

 

Ponuditelji koji ostvaruju dodatne bodove dužni su dostaviti odgovarajuće dokaze o navedenom sukladno posebnim propisima.

Prema kriterijima za ocjenu kvalitete dostavljenog poslovnog plana/razvojnog elaborata moguće je ostvariti najviše 61 bodova, a minimalni bodovni prag je 24 boda.

Nakon izvršene ponude i ocjene pristiglih ponuda, Povjerenstvo daje prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude direktorici Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o..

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda prihvatljivog ponuditelja koja je po kriterijima ocjene iz ovog Natječaja ostvarila najveći broj bodova. Ukoliko dvije ili više ponuda imaju isti broj bodova najpovoljnijom se smatra ponuda koja je pristigla ranije.

 

7. DONOŠENJE ODLUKA

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude odnosno odluku o odobrenju zakupa poslovnog prostora/inkubacijskog prostora donosi direktorica Poduzetničkog centra Krapinsko-zagorske županije d.o.o. najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda. Navedena odluka dostavlja se svim ponuditeljima iz javnog natječaja.

S odabranim korisnikom sukladno Odluci o davanja u zakup poslovnog prostora/inkubacijskog prostora sklapa se Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Korisnici kojima je odobreno korištenje prostora dužni su prije/ili prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu koja glasi na prvi veći iznos od iznosa ukupnog godišnjeg iznosa zakupa prostora, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

 

8. DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u vezi s javnim natječajem te dokumentacijom mogu se dobiti svakog radnog dana na mail: info@poduzetnickicentar-kzz.hr .

 

 

 

 

Direktorica
Helena Matuša

Prilozi:

  Javni natječaj
  I. izmjene i dopune Programa
  Inkubator-raspored prostora Bračak
  Pravilnik o korištenju usluga 2022
  Pravilnik o korištenju usluga SG_16_22
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
  Prilog 4
  Prilog 5
  Program usluga poslovne podrške poslovnim subjektima
  PZ-INK2022
  REG2022
  RE-INK2022
  SI2022
  NREG12022
  NREG22022
  POT2022 + tablica

Zadnja promjena: 1.6.2022 | Prikazano 521 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
lipanj 2022
poutsrčepesune
3031
1
 • Javni poziv - "HBOR - subvencija kredita"
 • 17 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni natječaj zakup poslovnih/inkubacijskih prostora u Zaboku
 • 2
 • Akcija „I tebe se tiče“ se nastavlja
 • Učenici OŠ Donja Stubica državni su prvaci u futsalu!
 • Dan Osječko-baranjske županije
 • Župan Kolar obišao radove na Ž2165 u Bedekovčini
 • 23. hodočašće hrvatskih vatrogasaca u Mariju Bistricu
 • Uskoro još jedna konferencija Žene i poduzetništvo u KZŽ
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Održan 17. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije
 • U Mariji Bistrici ponovno održan Susret zagorskih umirovljenika
 • 3
 • Branko Piljek dobitnik nagrade Milan Neralić
 • Kajkavska popevka sinoć se orila u osječkom HNK!
 • Župan Kolar: šteta od tuče je totalna!
 • 8 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dan Općine Hrašćina
 • 4
 • 15 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 80 godina zagorskog partizanskog odreda
 • 5
  5 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
 • Počela konferencija Žene i poduzetništvo u KZŽ
 • "Vinogradi s pogledom" krenuli u Vinariji Kota
 • Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za sajamsku izložbu "100% zagorsko" u Rijeci
 • Javni poziv - Kodeks ponašanja članova Skupštine KZŽ
 • 7
 • Konferencija za medije – prirodne nepogode i obrana od tuče
 • Proglašena prirodna nepogoda - nevrijeme 02. lipnja
 • ZNANJEM DO ENERGETSKIH UŠTEDA
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Neven Ivančić)
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 8
 • Akti Županijske skupštine
 • Održana 7. sjednica Županijske skupštine
 • Akti ŽS - 7. sjednica
 • Održan sastanak s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, OŠ, Izvorište Belečki Martin)
 • Savjet mladih – održana 6. sjednica
 • Natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2022. g.
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC-Putkovec)
 • 9
 • Obljetnički koncert ŽVA SOTELIE
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • Upravni odjeli
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 10
 • Javni natječa u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Otvorena izložba Drempetić: Stubičke vedute
 • 17 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • 18 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Festivalčić - godišnja završnica projekta Baltazar!
 • 12
 • Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
 • Dan Grada Donja Stubica
 • Dan Općine Kraljevec na Sutli
 • 5 novih osoba pozitivno na koronovirus
 • 13
 • Kutije za higijenske potrepštine za zagorske škole
 • Osmero maturanata SŠ Krapina završilo obrazovanje sa 5.0
 • 60 godina DVD-a Specijalna bolnica Krapinske Toplice
 • 13. „Zlatna lipa Tuhlja“
 • Održana 3. sjednica Antikorupcijskog povjerenstva
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Potok Horvatska (erozija klizišta)
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 14
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Donja Podgora)
 • Članovi županijske skupštine
 • Članovi županijske skupštine
 • 24 nove osobe pozitivne na korinavirus
 • 15
 • Poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi 2022.
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Obrasci
 • 16
  20 novih osoba pozitivno na koronavirus
  17
 • 180 godina školstva u Bedekovčini
 • Postupak jednostavne nabave računala i računalne opreme
 • Velika obljetnica škole u Belcu
 • WBAF Investor week konferencija
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • HGSS u Mariji Bistrici obilježio blagdan sv. Bernarda
 • 18
  15 novih osoba pozitivno na koronavirus
  19
  6 novih osoba pozitivno na koronavirus
  20
 • Upis u 1. razred srednje škole
 • Nema novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 250 tisuća kuna za povećanje stočarske proizvodnje
 • 8. sjednica Županijske skupštine
 • 21
 • 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Početna konferencija projekt CRO-SI-SAFE
 • 5. braniteljske sportske igre u organizaciji HVIDRA Krapina
 • Proglašena elementarna nepogoda u Općini Bedekovčina
 • 22
  27 novih osoba pozitivno na koronavirus
  23
 • Obilježen Dan antifašističke borbe na Špiranec brijegu u Bedekovčini
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 300 tisuća kuna potpora za povećanje ekološke proizvodnje
 • 24
 • Aktivnosti Krapinsko-zagorske županije iz područja turizma
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 25
  45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  26
  27282930123
  45678910
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika