Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
 Vi ste ovdje: Home > Gospodarstvo
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
SavjetovanjeGospodarstvo

Javno savjetovanje - turistička pristojba za općine i gradove

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 334-01/22-01/12
URBROJ: 2140-06-23-9
Krapina, 16.veljače 2023.

 

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove
na području Krapinsko-zagorske županije

 

Turistička pristojba je prihod turističkih zajednica, a plaća se po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen Zakonom o turističkoj pristojbi.

Zakon o turističkoj pristojbi stupio je na snagu 23. svibnja 2019. godine (NN 52/19), Zakon o dopuni zakona o turističkoj pristojbi (NN 32/20) i Zakon o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/20)

Dana 26. srpnja 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19). Sukladno pravilniku, članak 1. stavak 3.,nakon donošenja odluke  ista se može izmijeniti ili donijeti nova na način i u rokovima propisanim Zakonom o turističkoj pristojbi, kad se steknu uvjeti za promjenu visine turističke pristojbe odnosno kad se to ocijeni potrebnim.

Sukladno tome, Odluku o visini turističke pristojbe, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi Županijska skupština  i to najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za narednu godinu, sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19).

Trenutno važeće odluke su Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 16. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. rujna 2019. godine (KLASA:011-01/1901/02, URBROJ:2140/01-01-19-4), Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 5. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održane dana 16. prosinca 2021. godine (KLASA:334-01/21-01/15, URBROJ:2140/01-01-21-5) i Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesena na 10. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. prosinca 2022. godine (KLASA: 334-01/22-01/12, URBROJ:2140/01-01-22-6) i  ostaju na snazi do donošenja nove Odluke o visini turističke pristojbe ili donošenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe Krapinsko-zagorske županije. Sukladno  uputama Ministarstva turizma i sporta od 03. siječnja 2023. godine, zaprimljenim e-mailom 01. veljače 2023. godine, a vezanim uz konverziju u euro te načina definiranja broja razdoblja i pripadajućih minimalnih i maksimalnih iznosa turističke pristojbe, potrebno je izmijeniti Odluku o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije donesenu na 10. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj dana 16. prosinca 2022. godine (KLASA: 334-01/22-01/12, URBROJ:2140/01-01-22-6), a koja stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine.

Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonska razdoblja, s time da jedno sezonsko razdoblje traje od 01. travnja do 30. rujna.

Sukladno uputama Ministarstva turizma i sporta, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije uputila je dopis u kojem je od sustava turističkih zajednica zatražila prethodno mišljenje o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o visini turističke pristojbe za razdoblje od 01.01. 2024. godine.

Zaprimljena su očitovanja odnosno mišljenja 9 lokalnih turističkih zajednica/turističkih zajednica područja, a za JLS-e na čijim područjima nema osnovane turističke zajednice, a na temelju mišljenja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije  koje je istovjetno s mišljenjima  9  dostavljenih očitovanja, predlaže se da se na čitavom području Krapinsko-zagorske županije od 01.01.2024. godine primjene novi, viši iznosi turističke pristojbe u istim iznosima za sve jedinice lokalne samouprave po svim navedenim kategorijama obveznika plaćanja turističke pristojbe.

Devet lokalnih/područnih turističkih zajednica s područja Krapinsko-zagorske županije koje pokrivaju područja 23 jedinica lokalne samouprave i Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije koja pokriva područja 9 jedinica lokalne samouprave predlažu da se turistička sezona određuje kao dva sezonska razdoblja i to 01.04. do 30.09.  te „ostalo razdoblje“ koje obuhvaća razdoblja od 01.01. do 31.03. i  01.10. do 31.12.

Prijedlog povećanja iznosa turističke pristojbe kako slijedi:

 1. Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi: od  01.04. do 30.09. u iznosu od 2,00 €, ostalo razdoblje u iznosu od 1,85 €
 2. Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi po osobi (kampovi i kamp odmorišta): od  01.04. do 30.09. u iznosu od 1,98 €, ostalo razdoblje u iznosu od 1,32 €
 3. Godišnji paušalni iznos – smještaj u domaćinstvu -po krevetu: 50,00 €
 4. Godišnji paušalni iznos – smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu: 30,00 €
 5. Godišnji paušalni iznos – smještaj u domaćinstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj-za svaku smještajnu jedinicu:70,00 €
 6. Godišnji paušalni iznos – smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj-za svaku smještajnu jedinicu: 35,00 €
 7. Godišnji paušalni iznos – plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji:
  1. član: 10,00 €
  2. član: 10,00 €
  3. za svakog sljedećeg člana: 5,00 €

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorska županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostave putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

            Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@kzz.hr do 23. veljače 2023. godine ili na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastruktura, Magistratska 1, 49000 Krapina.

            Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2024 godine.

 

  PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilozi:

  Javni poziv za savjetovanje
  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
  Odluka o izmjenama Odluke

Zadnja promjena: 16.2.2023 | Prikazano 2422 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Područja
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo