Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Ostalo

Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022

Odluku župana Krapinsko-zagorske županije o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. možete preuzeti na dnu stranice

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini, KLASA: 008-02/22-01/12 URBROJ: 2140-04-22-2 od 21.01.2022. godine Župan Krapinsko-zagorske županije  objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini. 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Krapinsko-zagorsku  županiju koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.

Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.

Cilj dodjele financijskih sredstava  je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju.

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM)
 • radijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga radija Agencije za elektroničke medije (AEM)
 •  elektroničke publikacije upisane u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija koje svojim sadržajem nisu proizašle iz tiskanih medija, televizije ili radio postaja  
 • prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave
 •  uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna        Krapinsko-zagorske županije.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:

 • koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, Državnog proračuna
 • koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku
 • koji imaju nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu ili Proračunu Krapinsko-zagorske županije.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

KRITERIJ

BROJ BODOVA

1.

Sadržaj programa, kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja

0 - 10

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području županije), usmjerenost na potrebe i interese građana Krapinsko-zagorske županije i uključenost građana u predložene programske sadržaje

0 - 10

3.

Dinamika objava prijavljenog programskog sadržaja na primarnom mediju te dinamika objava istog ili prilagođenog  sadržaja na portalima i društvenim mrežama proizašlih iz primarnih medija prijavitelja

0 - 10

4.

Doseg objava pojedinog medija (istraživanja gledanosti, slušanosti, pregledi sadržaja na internetu) to jest izvješće Google analytics (za posljednja tri mjeseca) za elektroničke publikacije, broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje

0 – 10

5.

Mogućnost praćenja i izvještavanja u više različitih medijskih oblika:  video, snimka/prilozi, pisani tekst, fotografija, izvještavanje putem društvenih mreža, ostalo

0 –10

 

Ukupno

0 - 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatno će se vrednovati, s maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme i dosadašnju suradnju:

 • ostvarivanje prava građana na javno informiranje vezano uz teme i događaje s područja Krapinsko-zagorske županije
 • praćenje demografskih mjera i projekata
 • poticanje gospodarskih aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije
 • poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području Krapinsko-zagorske županije
 • poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine Krapinsko-zagorske županije
 • razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta
 • promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, žrtava nasilja
 • promicanje ravnopravnosti spolova
 • zaštita okoliša i ljudska prava
 • Kvaliteta dosadašnje suradnje-opsežnost objavljivanja, kanalima putem kojih je objavljeno.

Usmjerenost programskog sadržaja na svaku pojedinu cjelinu gore izdvojenih tematskih cjelina kao i dosadašnja suradnja boduje se s 10 bodova, a ukoliko je sadržaj usmjeren na više njih svaka se tematska cjelina boduje s 10 bodova i bodovi se zbrajaju.

Sveukupni broj ostvarenih bodova čini zbroj bodova ostvarenih ocjenjivanjem po osnovnim kriterijima i bodova ostvarenih dodatnim ocjenjivanjem.

Sukladno ostvarenim bodovima i osiguranim proračunskim sredstvima odabrani programski sadržaji financirati će se s maksimalno (neto) 5.000,00 kuna mjesečno

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje)
 2. Obrazac 2 –  podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje
 3. Obrazac 3 Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje – ispunjena u cijelosti, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje
 4. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
 5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga
 6. Google analytics podaci (samo za elektroničke publikacije)
 7. Broj pratitelja na društvenim mrežama ( za sve prijavitelje)
 8. Istraživanje slušanosti

Prijedlozi programskih sadržaja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr)

Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti samo jedan  programski  sadržaj.

 

V. NAČIN PRIJAVE

Prijava i pripadajuća dokumentaciju predaje se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, URED ŽUPANA,

MAGISTRATSKA ULICA 1, 49 000 KRAPINA

ili

osobno u pisarnici Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2022. GODINI“

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije.

Prijave na Javni poziv koje ne budu podnesene u gore utvrđenom roku, na način i u obliku opisanima u točkama II., IV. i V. ovog Javnog poziva, smatrat će se neprihvatljivima i neće se razmatrati.

Razmatrat će se samo programski sadržaji koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavanu propisane uvjete Javnog poziva.

 

VII.  DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI  FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje prijava na Javni poziv.

 

VIII. REZULTATI JAVNOG POZIVA, PRAVO PRIGOVORA I POTPISIVANJE UGOVORA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije u roku od 3 (tri) dana od dana odabira.

Zaprimljene prijave na javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo prigovora na  Odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 5 (pet) dana od objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

O prigovoru odlučuje Povjerenstvo za rješavanje prigovora u postupcima provođenja Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

Prijavitelji kojima se odobre financijska sredstva sklopit će sa Krapinsko-zagorskom županijom Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se regulirati međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstva i Županije.

Broj i iznos dodijeljenih sredstava bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

 

IX. NAČIN OBJAVE INFORMACIJA

Informacije o ovom Javnom pozivu, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene vezane uz ovaj Javni poziv, kao i Odluka o dodjeli financijskih sredstava, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) .

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresu e-pošte: ana.pavic@kzz.hr.

 

KLASA: 008-02/22-01/12
URBROJ: 2140-04-22-3
Krapina, 24.01.2022.         

ŽUPAN
ŽELJKO KOLAR

Prilozi:

  Odluka o javnom pozivu
  Tekst javnog poziva
  Obrazac 1
  Obrazac 2
  Obrazac 3 - izjava
  Odluka župana o dodjeli sredstava

Zadnja promjena: 16.2.2022 | Prikazano 1660 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
svibanj 2022
poutsrčepesune
252627282930
1
 • Praznik rada
 • 12 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 2
 • Prvomajsko druženje branitelja i njihovih obitelji
 • Akcija čišćenja Sutle
 • Obilježen Svjetski tjedan cijepljenja
 • Natječaj za dodjelu potpora tradicionalnim i umjetničkim obrtima
 • Ministar Malenica u radnom posjetu Pregradi
 • Dan Grada Zlatara
 • Nacionalni dan hitne medicine
 • U Budinščini na Danu Općine i predsjednik Milanović
 • Rudolf Perešin – 27 godina od herojske smrti
 • Antikorupcijsko povjerenstvo o planiranim aktivnostima za 2022. godinu
 • Javni natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga u 2022. g.
 • Besplatna osposobljavanja za mlade
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, područna osnovna škola)
 • Savjetovanje - donošenje Akcijskog plana EnU KZŽ za 2022.-2024.
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 3
 • KOMferencija: Žene u politici o drugoj strani medalje
 • Svjetski dan slobode medija
 • 71 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 4
 • Javna nabava poštanskih usluga
 • Poziv za dodjelu trogodišnje financijske potpore za program centra za mlade KZŽ 2022.
 • 04. svibnja – Međunarodni dan vatrogasaca
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 5
 • 42 godine od smrti Josipa Broza Tita
 • Dan grada Klanjca
 • 45 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 300.000 kuna za program Centra za mlade
 • 6
 • Natječaj - prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama 2022.
 • 48 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dodijeljene potpore poljoprivrednim udrugama
 • 7
 • 60 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poljoprivreda u Zagorju – izazovi trenutka
 • 8
  9 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  9
 • Obilježen Dan oslobođenja Zagreba
 • 5. Sajam hrvatskih zaštićenih proizvoda
 • Majčin dan
 • URUČENI UGOVORI: 638.000 kuna za 60 udruga
 • Bez novih pozitivnih osoba
 • Postupak jednostavne nabave telekomunikacijskih usluga i usluga interneta
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP ODS Zabok)
 • 10
 • Školski sportski savez KZŽ osigurao lopte za 32 osnovne i 9 srednjih škola
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • Kontakt
 • Prijam u službu - vježbenik - matičar u Ispostavi Donja Stubica
 • Prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb
 • Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za financije i proračun
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 12
 • Okrugli stol na temu konfliktnih razvoda
 • Sestrinstvo jučer, danas, sutra - Izložba u OB Zabok
 • Održan sastanak Koordinacije
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Promet nije šala, ni opasnost mala
 • Međunarodni dan sestrinstva - okrugli stol glavnih sestara i nova vozila za patronažu
 • 28 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 13
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • 15. svibnja - Međunarodni dan obitelji
 • Zagorska vina rame uz rame sa najboljim svjetskim vinima!
 • 29 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • U ZABOKU ODRŽAN 18. MALI GASTRO
 • 14
  35 novih osoba pozitivno na koronavirus
  15
  7 novih osoba pozitivno na koronavirus
  16
 • Okrugli stol Konfliktni razvodi: “U središte je važno staviti dijete i njegove potreb
 • 7. sjednica Županijske skupštine
 • 13 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upitnik o potrebama i problemima mladih s područja Krapinsko-zagorske županije /2022.
 • Zagorske tvrtke predvodnici kružnog gospodarstva
 • 17
 • Zagorke i Zagorci odlični na državnom natjecanju strukovnih škola
 • Dan Općine Veliko Trgovišće u znaku sporta i 100. godina rođenja Franje Tuđmana
 • Dan Općine Mače – svečana sjednica i otvorenje vrtića
 • 160 godina školstva u Oroslavju
 • U Stubičkim Toplicama održan 15. Robokup
 • U Konjščini održan 13. Sajam pri Starom gradu
 • 43 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 18
 • Predstavljanje SŠ Zabok – piknik u prekrasnom ambijentu Dvorca Bračak
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • 19202122
  23242526272829
  303112345
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika