Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
1. majkm
122,954904 sek.
2. bubimir
130,054142 sek.
3. cajca
130,974886 sek.
4. deadpool
131,038544 sek.
5. aramat
131,731172 sek.
123...
123...
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
17.2.2010
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz područja prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša i prirode i to:

 • izdaje lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje i druge akte sukladno zakonu,
 • vodi postupak donošenja odluka o izradi i postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
 • izdaje suglasnost na prostorne planove lokalne razine,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za Komasacijsko povjerenstvo Županije i druga radna tijela, po odluci župana i Županijske skupštine,
 • izrađuje i provodi dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša, podnosi izvješća Županijskoj skupštini, te priprema prijedloge mjera zaštite i promicanja sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša,
 • provodi instrumente zaštite okoliša (strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš, procjene utjecaja zahvata na okoliš),
 • prati stanje okoliša te dostavlja podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša,
 • vodi Registar onečišćivanja okoliša i drugih propisanih evidencija o stanju okoliša,
 • informira javnost o okolišu, te brine o pravovremenom i učinkovitom sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti,
 • priprema nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području gospodarenja otpadom,
 • koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta te obavlja poslova vezane uz regionalno odlagalište,
 • izrađuje program zaštite prirode, utvrđuje izvješća o stanju prirode,
 • provodi postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode,
 • provodi nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojim je osnivač Županija, grad ili općina,
 • vodi očevidnik o podacima o stanju i zaštiti prirode, te brine o obavješćivanju javnosti i sudjelovanju javnosti u odlučivanju u svezi s stanjem i zaštitom prirode,
 • priprema i vodi postupak za davanje koncesija iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode,
 • obavlja administrativno-tehničke i stručne poslove za radna tijela Županije osnovana temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode i drugih posebnih zakona,
 • izrađuje nacrte općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove uredskog poslovanja i arhive za potrebe Ispostava,
 • i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša poslove prostornog uređenja i gradnje iz članka 10. stavka 1. alineje 1. ove Odluke obavlja za područje cijele Županije, izuzev područja Grada Krapine, i to:

 • u Krapini za područje općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj,
 • u Donjoj Stubici za područje gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Gornja Stubica, Marija Bistrica i Stubičke Toplice,
 • u Klanjcu za područje grada Klanjca te općina Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska sela,
 • u Pregradi za područje grada Pregrade te općina Desinić i Hum na Sutli,
 • u Zaboku za područje grada Zaboka te općina Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće,
 • u Zlataru za područje grada Zlatara te općina Budinščina, Hraščina, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica.

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-133
 • Telefax: 049/329-000
 • Email odjela: gradnja-okolis©kzz.hr 
 • Radno vrijeme i uredovno radno vrijeme za strankama: Radnim danom od 7 do 15 sati

Ispostave

Radno vrijeme: Radnim danom od 7 do 15 sati

 • Donja Stubica

  Adresa: Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, p.p. 47
  Tel: 049/286-126
  Fax: 049/287-674
  Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: Utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati
 • Klanjec

  Adresa: Klanjec, Trg mira 11, p.p. 28
  Tel: 049/550-080
  Fax: 049/550-050
  Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati
 • Pregrada

  Adresa: Pregrada, J. K. Tuškana 2, p.p. 49
  Tel: 049/376-022
  Fax: 049/376-105
  Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7 od 17 sati
 • Zabok

  Adresa: Zabok, Kumrovečka 6, p.p. 6
  Tel: 049/223-533
  Fax: 049/221-242
  Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: Radnim danom od 7 od 15 sati
 • Zlatar

  Adresa: Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
  Tel: 049/466-122
  Fax:049/467-26
  Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama: Ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 7 do 15 sati

Djelatnici odjela

Krapina (Magistratska 1):

 • mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

  Pročelnik
  Telefon: 049/329-132
  Email: stjepan.brucic©kzz.hr 
 • Božica Rinkovec, dipl.ing.

  Stručna savjetnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-098
  Email: bozica.rinkovec©kzz.hr 
 • Ivana Cekol, dipl.ing.

  Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša
  Telefon: 049/329-063
  Email: ivana.cekol©kzz.hr 
 • Mirjana Vidiček, ing.građ.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/329-133
  Email: mirjana.vidicek©kzz.hr 
 • Tatjana Horvat, građ.teh.

  Upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Telefon: 049/329-133
  Email: gradnja©kzz.hr 

Donja Stubica (Trg M. Gupca 20):

 • Stjepan Čajko, dipl. ing. građ

  Upravni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju, zamjenik pročelnika
  Email: stjepan.cajko©kzz.hr 
 • Danica Tupek, inž. građ.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: danica.tupek©kzz.hr 
 • Ivan Pišković, građ. tehničar

  Upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
  Email: ivan.piskovic©kzz.hr 
 • Andrijana Puljek

  Adminstrativna referentica - Arhivarka
  Email: andrijana.puljek©kzz.hr 

Klanjec (Trg Mira 11):

 • Ružica Cvetko, inž. građ.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: ruzica.cvetko©kzz.hr 
 • Anita Pukljak, uprav. prav.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: anita.pukljak©kzz.hr 

Pregrada (J. K. Tuškana 2):

 • Gordana Gretić, struč. spec. ing. aedif.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: gordana.gretic©kzz.hr 
 • Josipa Horvat, bacc. ing. građ.

  Upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: josipa.horvat©kzz.hr 
 • Violeta Čuček, SSS upravne struke

  Adminstrativna referentica - Arhivarka
  Email: violeta.cucek©kzz.hr 

Zabok (Kumrovečka 6):

 • Biserka Krušlin, dipl. ing. arh.

  Upravna savjetnica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: biserka.kruslin©kzz.hr 
 • Darinka Habulin, inž. građ.

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: darinka.habulin©kzz.hr 
 • Stjepan Vukić, inž. građ.

  Viši upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
  Email: stjepan.vukic©kzz.hr 
 • Sonja Horvat, inž građ

  Viša upravna referentica za prostorno uređenje i gradnju
  Email: sonja.horvat©kzz.hr 
 • Snježana Laginja

  Adminstrativna referentica - Arhivarka
  Email: snjezana.laginja©kzz.hr 

Zlatar (Park hrvatske mladeži 2 ):


Zadnja promjena: 18.1.2016 | Prikazano 47166 puta

Najnovije iz područja

15.5.2016
Dani Orhideja
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije, proračun i javna nabava
Turizam
Ostalo
svibanj 2016
poutsrčepesune
252627282930
1
8. Proljetni susreti u Klanjcu
2
 • Bajka na dlanu predstavljena u Skradinu
 • Dajmo djeci korijena i krila i u Šibeniku
 • Proslavljen Dan Općine Budinšćina
 • Dva zlata sa natjecanja Gastro 2016. otišla u Zabok
 • Informacija - postupak ishođenja okolišne dozvole - Pireko d.o.o
 • Projekt "Bez promila"
 • Proslavljen Dan općine Budinšćina
 • ŠUDIGO Zabok i ove godine prva na državnom natjecanju LIK 2016.
 • Osvojeno treće mjesto na državnom natjecanju u disciplini Multimedija
 • Zajednica županija o upravljanju državnom imovinom i teritorijalnom preustroju
 • 3
 • Više od 11 milijuna kuna ulaganja u modernizaciju Orometala
 • Sastanak partnerskih organizacija projekta "Bez promila"
 • Master plan razvoja turizma KZŽ od 2016. do 2025. godine
 • U Muzeju krapinskih neandertalaca otkrivena Oznaka europske baštine
 • Župan Kolar proglasio elementarnu nepogodu
 • 4
 • Župani na Pantovčaku o opstanku županija
 • Strateška studija utjecaja Master plana razvoja turizma KZŽ 2016.-2025. na okoliš
 • Javni poziv - program centra za mlade - odluka
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - Tatjana Veran
 • Javni poziv - program podrške ženama žrtvama nasilja - odluka
 • Petra Latin: Djevojčica s rijetkom dijagnozom TREBA NAŠU POMOĆ!
 • Čestitka predsjednice Županijske skupštine povodom blagdana sv. Florijana
 • Čestitka povodom blagdana sv. Florijana
 • 25 godina Radija Kaj
 • Štruklijada 2016
 • 5
  Procjena utjecaja na okoliš zahvata: Brza cesta Varaždin – Ivanec - Krapina
  6
 • Obilježen Dan stradanja i junaštva židovskog naroda
 • Održana radionica o poticanju ulaganja
 • Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
 • Proslavljen Dan Grada Klanjca
 • Učenici OŠ Donja Stubica posjetili Županiju
 • Korisnici domova za odrasle iz cijele Hrvatske na Domoplesu u Loboru
 • Ivan Habazin osvojio broncu na 3. međunarodnoj glazbenoj olimpijadi u Litvi
 • Obilježena 36. obljetnica smrti Josipa Broza Tita
 • Kurikularne promjene u RH - prilagodbe potrebama tržišta rada
 • 7
  8
 • Majčin dan
 • Godišnja skupština Vatrogasne zajednice KZŽ
 • Automatski defribilator u Svetištu MBB
 • Danom otvorenih vrata obilježen Međunarodni dan primalja
 • Županijski savjet mladih na sjednici Youth Regional Networka u Lillehammeru
 • 9
 • Oživljena prošlost u Konjščini
 • XIX. Susreti za Rudija
 • Potpisan Sporazum o suradnji na organizaciji 24. Zagorskog gospodarskog zbora
 • Elektronička kontaktna točka
 • 10
 • Antikorupcijsko povjerenstvo - produljenje roka za prijavu
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Bistrica, javna rasvjeta)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - građevinska dozvola - OMCO Croatia d.o.o.
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - Zagorski vodovod - lokacijska dozvola
 • 11
 • Obrtnička noć Udruženja obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj
 • U Termama Tuhelj o prilagodbi obrazovnog sustava tržištu rada
 • Zagrepčanima najavljen bogat zagorski vikend
 • Skupština Hrvatske mljekarske udruge u Donjoj Stubici
 • Hrvatsko nacionalno blago - poziv proizvođačima
 • Proslavljeno 50. godina prijateljstva društava iz Donje Stubice i Wieskirchena
 • 12
 • Međunarodni dan medicinskih sestara
 • Međunarodni dan sestrinstva
 • Webinar ‘Otkrijte tajne uspjeha na natječaju SME Instrument’
 • Javni natječaj za prijam u službu u UO za poslove Županijske skupštine
 • Novi pad stope nezaposlenosti u KZŽ
 • Odluka o ispunjenju uvjeta - financiranje udruga branitelja
 • Okrugli stol na temu "Zdrava obitelj i izazovi suvremenog načina života"
 • 13
 • Prijam u službu u UO za obraz., sport i teh. kulturu - provjera znanja i sposobnosti
 • Stručno predavanje povodom obilježavanja Dana obitelji
 • 14
 • Najbolje štruklje na 8. Štruklijadi pripremio Zebrano iz Bedekovčine
 • 1. Regionalni sajam turizma kontinentalne Hrvatske Wellcone
 • 15
 • U Belcu održana središnja vatrogasna vježba KZŽ
 • Održan 14. Mali gastro
 • Međunarodni dan obitelji
 • Dani Orhideja
 • 25 godina Gromova
 • 16
 • 3. Terensko natjecanje operativnih vatrogasaca Klanjec 2016.
 • Javna rasprava povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije
 • Einhell Croatia proslavio 20 godina rada i svečano otvorio novu zgradu
 • Lorena Visinski osvojila prvu nagradu na foto natječaju DUZS
 • Okrugli stol na temu "Zdrava obitelj i izazovi suvremenog načina života"
 • Proslava Dana Općine Mače
 • Proslavljen Dan Općine Mače
 • Proslavljen Dan općine Veliko Trgovišće
 • U SŠ dodijeljene Njemačke jezične diplome
 • Vila Magdalena drugi najbolji restoran u Središnjoj Hrvatskoj
 • Sudionici međunarodnog BEST proljetnog seminara posjetit će Hrvatsko zagorje
 • 17
 • 320 zabočkih maturanata plesalo hrvatsko salonsko kolo
 • Učenici ŠUDIGO Zabok osvojili 1. i 3. mjesto na Sferakonu
 • 49. Sajam i izložba zagorskih vina - ocjenjivanje uzoraka
 • 18
 • Za provedbu programa Mreže udruga Zagor i CESI KZŽ osigurala 450 tisuća kuna
 • Vetropack Straži nagrada za društveno odgovorno poslovanje
 • VolontirAJMO - nova animacija
 • NAJAVA - SIMPOZIJ - Rodilište prijatelj majki i djece
 • Karla Bartolin osvojila 2.mjesto na Svjetskom Kickboxingu Kupu u Budimpešti
 • Harmonikaši ŠUDIGO-a najbolji u Hrvatskoj
 • 19
 • Otvorena izložba “Papirnate rože i rožice – kinč negdar i denes”
 • Dodijeljena priznanja i zahvalnice najboljim volonterima u 2015. godini
 • Zasađeno 1700 cijepova autohtonih sorata vinove loze
 • Strategija upravljanja rizicima Krapinsko - zagorske županije
 • Susret udomiteljskih obitelji CZSS Zlatar Bistrica
 • 20
 • Obilježavanje Nacionalnog dana oboljelih od neuromuskularnih bolesti
 • Dan zdravih gradova, 20. svibnja
 • 2122
  23
 • Vrijedna donacija Međunarodnog kluba žena Zagreb Zajezdi
 • Proslava Dana grada Zaboka
 • 25 godina nanbuda u Mariji Bistrici
 • 125 godina DVD-a Donja Stubica
 • U Pregradi održana 16. izložba stoke i 18. izložba konja Krapinsko – zagorske županije
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - Alati Stuhne d.o.o.
 • SŠ Pregrada opet najbolja u projektu Ponos domovine
 • 14. Smotra malih vokalnih sastava Krapinsko – zagorske županije
 • Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Razvoj civilnog društva
 • 49. SAJAM I IZLOŽBA ZAGORSKIH VINA U BEDEKOVČINI
 • Proslavljen Dan Grada Donja Stubica
 • U OB Zabok održan simpozij „Rodilište prijatelj majki i djece“.
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Stubičke Toplice, građ. dozvola)
 • 24
 • „Zlatni ključ“ za OMCO Croatia iz Huma na Sutli
 • Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljo. proiz.
 • Provođenje akcije „Promet nije šala ni opasnost mala“
 • Predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi - završetak proc. prijava
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta - Grad Zabok
 • Natječaj za potporu za pokretanje poljo. proizvodnje za mlade poljoprivrednike
 • Budite izlagač na 24. Zagorskom gospodarskom zboru
 • 25
 • 400.000 kuna za rekonstrukciju sportske dvorane osnovne škole u Desiniću
 • Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače
 • Prijam u službu u UO za poslove Županijske skupštine - provjera znanja i sposobnosti
 • U Lisinskom održan koncert Popevke Zagrebu
 • Strategija razvoja civilnog društva - informativna radionica
 • Tomislav Kuharić drugi najbolji orač srednje Europe
 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Plan unapređenja zaštite od požara
 • Obilježen Svjetski dan multiple skleroze
 • 26
 • Ja sam više od MS-a!
 • Dan OŠ Vladimira Nazora Budinščina
 • 27
 • Godišnji plan natječaja Ureda za udruge Vlade RH za 2016. god.
 • KICkoff natjecanje: tržište održive energije traži startupe!
 • Natječaji za udruge Ministarstva branitelja za 2016. god.
 • Poziv i natječaj za prijavu projekata Ministarstvu socijalne politike i mladih
 • 28
  29
  Bodrenov ledeni triptih apsolutni šampion 49. Sajma i izložbe zagorskih vina
  30
 • Održan 46. stolnoteniski kup „Stubica“
 • Najbolji bend na HGF-u TIGHT GRIPS iz Karlovca
 • U Kumrovcu obilježen Dan mladosti i radosti
 • COFFE CHAT „STARTAM U PETAK“
 • Otvorene prostorije Gromova i Puma u Krapini
 • „PROMET NIJE ŠALA NI OPASNOST MALA“
 • Sufinanciranje sanacija šteta od elementarnih nepogoda
 • Zagorski branitelji sportskim igrama obilježili Dan oružanih snaga RH
 • Održana sjednica Partnerskog vijeća KZŽ
 • Održana skupština Kostelske pištole
 • Vatrogasci iz cijele Hrvatske hodočastili u Mariju Bistricu
 • Večer folklora u Hrašćini
 • Župan Kolar primio plaketu Udruge veterana 7. gardijske brigade „Puma“
 • 3112345
  Gradovi / općine
  Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz Mjere ruralnog razvoja za 2014.g. Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Turistički portal - uzagorju.com Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Osoba za nepravilnosti
  Video studio IN, Krapina, Doliće, Vladimir Ovčarić Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended