7.1.2013
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti obrazovanja, osobito osnovnog i srednjeg školstva, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige za mlade, poslove pripreme stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju obrazovne ustanove kojima je Županija osnivač
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima odgoja i obrazovanja, sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih djelatnosti,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnosti školstva, kulture, športa i tehničke kulture
 • suradnja s Kulturnim vijećem, Udrugama od interesa za županiju te županijskim zajednicama zaduženim za šport i tehničku kulturu
 • poslove praćenja i provođenja Županijskog programa djelovanja za mlade,
 • poslove praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika, te suradnja s Povjerenstvom za stipendije oko koordinacije stipendiranja učenika i studenata
 • poslove izrade nacrta akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Kontakt

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-072
 • Telefax: 049/329-076, 329-113
 • Email odjela: obrazovanje©kzz.hr 

Djelatnici odjela


Zadnja promjena: 16.7.2019 | Prikazano 45903 puta