Novosti 20.2.2019
Zdravstvo, socijalna skrb, udruge i mladi

Svjetski dan socijalne pravde

Svjetski dan socijalne pravde obilježava se 20. veljače nakon što su tu odluku jednoglasno podržale 192 članice Ujedinjenih naroda na Općoj skupštini u studenome 2007. godine. Opća skupština prepoznala je potrebu ujedinjavanja snaga međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, kako bi porasla zaposlenost i dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pristup blagostanju i pravdi za sve muškarce i žene.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana socijalne pravde je preuzimanje odgovornosti za ostvarenje “društva za sve”, kako je zabilježeno u rezoluciji kojom se uspostavlja Svjetski dan socijalne pravde. Plan aktivnosti za promociju socijalne pravde treba se ostvarivati na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Također, treba promicati jednakosti u plaćama, dostupnosti sredstava i iste mogućnosti između osobe i osobe, muškarca i žene.

Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života. Svjetski dan socijalne pravde prilika je da osvijestimo značaj posvećenosti ciljevima, kao što  su razvoj i pružanje novih socijalnih usluga za posebno ranjive društvene skupine i pojedince.

Kontinuiranim aktivnostima kojima je cilj omogućiti socijalnu uključenost ranjivih skupina građana kroz razvoj sveobuhvatne i pristupačne mreže kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, a posebice integraciju u odgojno-obrazovne programe za djecu s teškoćama u razvoju, profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, razvoj udomiteljstva, savjetodavnu podršku obiteljima, zaštitu mentalnog zdravlja i širenje usluga u zajednici za starije, psihički bolesne i ostale ranjive skupine Krapinsko-zagorska županija će i nadalje graditi odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Promicanje temeljnih ljudskih prava, rodne i spolne ravnopravnosti svih građana županije, financiranje humanitarnih aktivnosti i poticanje zajedničke suradnje s udrugama takve orijentacije, kao i sve naglašenija skrb za žrtve svih oblika nasilja, posebno žene i djece, stalne su aktivnosti  kojima Krapinsko-zagorska županija iskazuje odlučnost za usmjeravanjem razvoja društva u pravcu tolerancije i ispravnog vrijednosnog sustava.

              

Zadnja promjena: 20.2.2019 | Prikazano 835 puta