Sjednice skupštine (saziv 2017)Županijska skupština

19. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 26. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

DNEVNI RED

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine održane 10. prosinca 2019. godine,

2. Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Krapinsko-zagorske županije,

3. Prijedlog strategije razvoja palijativne skrbi u Krapinsko – zagorskoj županiji za razdoblje 2020. – 2023. godine

4. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku provedbe javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije,

5. Izvještaj župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine,

6. Informacija Policijske uprave krapinsko-zagorske o stanju sigurnosti na području Županije tijekom 2019. godine,

7. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih u 2019. godini,

8. Izvještaj o radu Zagorske razvojne agencije u 2019. godini,

9. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,

10. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini,

11. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,

12. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu,

13. Prijedlog rješenja o razrješenju mrtvozornika za područje Općine Stubičke Toplice,

14. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Županijskog savjeta mladih,

15. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
  Sjednica Odbora za statut i poslovnik
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Zadnja promjena: 18.2.2020 | Prikazano 1705 puta