Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekreacijska staza - reKREATOR

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000203

URBROJ: 2140/01-08-5-20-0005

Zabok, 02.03.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZABOK, HR-49210 Zabok, Zivtov trg 10

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine - rekreacijska staza uz rijeku Krapinicu - "reKREATOR" na katastarskoim česticama kat. čest. br. 6413 i dio kat. čest. br. 9940/1, 9855/7, 9912/2 i 6398 k.o. Zabok (Zabok, Ulica K. Š. Đalskog - Ulica Matije Gupca).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Sonja Horvat, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 5.3.2020 | Prikazano 818 puta