Županijska skupštinaPoljoprivreda i šumarstvo

Skupština donijela Odluku o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2018.

Županijska skupština je na 6. sjednici jednoglasno donijela Odluku o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu. Ova odluka predstavlja osnovu za izradu posebnog pravilnika, prema kojem će se raspisivati natječaji i dodjeljivati potpore. U Proračunu za 2018. godinu je za ove mjere osigurano 2.600.000,00 kuna.

Planira se nastaviti s postojećih 7 mjera i uvesti četiri nove mjere, tako da će se u 2018. provoditi ukupno 11 mjera:

1) Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske

    županije

Cilj mjere je povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednih gospodarstava Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:

a)      kupnju rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,  

b)      građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,

c)      kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d)      podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

e)      bušenje bunara za navodnjavanje i kupnja opreme za navodnjavanje višegodišnjih nasada,

f)       stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine. 

 

2) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije

Cilj mjere je povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Korisnik mora biti uzgajivač zagorskog purana te mora imati upisane zagorske purane u JRDŽ, a da bi ostvario potporu mora imati minimalno 100 kljunova novoizvaljanih purića upisanih u JRDŽ.

Putem ove mjere dodjeljivati će se potpora po kljunu za novo izvaljene puriće upisane u JRDŽ na poljoprivrednom gospodarstvu.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

3) Potpora za povećanje stočarske proizvodnje na području Krapinsko-zagorske

    županije

Cilj mjere je povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na kupnju junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina.

Korisnik mora nabaviti minimalno četiri grla od kojih jedno grlo može  biti  rasplodni bik. Maksimalan broj grla junica nije ograničen dok je nabava rasplodnog bika ograničena na jedno grlo. Korisnik mora kupiti junice minimalne starosti 12 mjeseci te nabaviti pasminu stoke rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda koja može boraviti na otvorenom tokom cijele godine.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

4) Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina na području Krapinsko-zagorske 

županije 

Cilj mjere je smanjiti štete uslijed tuče i mraza u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Korisnik mora imati višegodišnji nasad upisan u ARKOD.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:

a) kupnju materijala i elemenata za postavljanje sustava za zaštitu od tuče,

b) kupnju uređaja, materijala i elemenata za postavljanje sustava za zaštitu od mraza.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine. 

 

5) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko- 

zagorske županije

Cilj mjere je poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Korisnik mora biti uzgajivač zagorskog purana te mora imati upisane zagorske purane u JRDŽ.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:

a)    kupnju opreme za valjenje malih purića,

b)   kupnju materijala za ogradu za ograđivanje prostora u svrhu držanja zagorskog purana.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine. 

 

6) Potpora za laboratorijsku analizu uzoraka za dokazivanje zlatne žutice u

    vinogradima Krapinsko-zagorske županije

Cilj ove mjere je dokazivanje zlatne žutice u demarkiranim područjima, prvenstveno područjima žarišta zaraze u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i moraju se baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Korisnik mora imati vinograd upisan u ARKOD. Korisnik mora imati preporuku Savjetodavne službe da se na njegovim parcelama moraju uzeti uzorci za laboratorijsku analizu dokazivanja zlatne žutice.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na troškove analize uzoraka za dokazivanje zlatne žutice u područjima zaraze u Krapinsko-zagorskoj županiji.   

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

7) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u 

    preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj ove mjere je povećati i unaprediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih  poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:

a)      ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,

b)      ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,

c)      ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,

d)      ulaganje u kupnju opreme:

-          za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke poljoprivredne proizvodnje.

-          za čuvanje i preradu mlijeka;

-          za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;

-          za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;

-          za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća;

-          za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina;

Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana te kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda.

Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

8) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda

    na području Krapinsko-zagorske županije

Cilj ove mjere je omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te jačanje konkurentnosti na tržištu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Prihvatljive aktivnosti za dodjelu potpore unutar ove mjere odnose se na:

-trošak kotizacije za sajam/izložbu,

-trošak promocije u sajmenom katalogu,

-trošak najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora,

-trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja.

-trošak pripreme i tiskanja promotivnih letaka i brošura;

-trošak pripreme i izrade bannera;

-trošak izrade web-stranice.

Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu.

Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

9)  Potpora za pripremu projektne dokumentacije

Cilj ove mjere je povećati broj korisnika koji ostvaruju potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa. 

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji i mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Prihvatljive aktivnosti unutar ove mjere odnose se na troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekta na natječaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa. Sredstva će se dodjeljivati za projektnu dokumentaciju izrađenu za projekte koji su prijavljeni na mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. godine i Nacionalnih programa u tekućoj godini.

Projektna dokumentacija mora biti u skladu s poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na

gospodarstvu. Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2018. godine.

 

10) Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom 

      proizvodnjom

Cilj ove mjere je poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom sufinancirati troškove organiziranja i sudjelovanja na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, organizaciju i sudjelovanje na izložbama i sajmovima, posjet oglednim proizvođačima ili prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, registraciju robnih marki i promociju poljoprivrednih proizvoda.  

Korisnici su udruge upisane u Registar udruga pri uredu državne Uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, te većina članova vrši primarnu proizvodnju jednog ili više poljoprivrednih proizvoda s Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

 

11) Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište

      poljoprivrednih proizvoda

Cilj ove mjere je poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište  poljoprivrednih proizvoda sufinancirati troškove organiziranja i/ili sudjelovanja na tečajevima i osposobljavanjima za bavljenje preradom te stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda, organizaciju i sudjelovanje na izložbama i sajmovima, posjet oglednim proizvođačima ili prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, registraciju robnih marki i promociju poljoprivrednih proizvoda.  

Korisnici su udruge upisane u Registar udruga pri uredu državne Uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, te većina članova udruge vrši preradu te stavljanje na tržište jednog ili više poljoprivrednih proizvoda  s Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

 

 

 


Zadnja promjena: 14.12.2017 | Prikazano 6444 puta