Novosti 1.10.2020
Ostalo

Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana starijih osoba povezana je s oboljenjem COVID-19 i osobama starije dobi.

Međunarodni dan starijih osoba je poseban dan za starije osobe širom svijeta i obilježava se s ciljem da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Također, na taj dan prisjećamo se cjelokupnog doprinosa starijih osoba u izgradnji suvremenog društva.

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspjeha čovječanstva ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova. Neophodno je istaći da je udio osoba starijih od 60 godina u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane uslijed opadajuće stope nataliteta, a sa druge strane uslijed povećanja dužine životnog vijeka. Starenje počinje od začeća i traje do smrti kao prirodan, ireverzibilan proces koji stalno napreduje. Starenje populacije u 21. stoljeću postaje javnozdravstveni prioritet jer je starijim osobama potrebno omogućiti što duži životni vijek u dobrom zdravlju. Uvažavanje i razumijevanje starijih osoba temelj je svakog razvijenog društva koje cijeni njihov dosadašnji doprinos, brojne trenutne mogućnosti, kao i osobito dragocjeni potencijal prenošenja stečenih umijeća, vještina i radnog iskustva.

Krapinsko-zagorska županija još je prije 10-ak godina utvrdila skrb o starijim osobama kao jedan od pet socio-zdravstvenih prioriteta. Veliki dio aktivnosti u realizaciji ovog prioriteta usmjeren je razvoju izvaninstitucionalnih programa skrbi i općenito podizanju kvalitete života starijih osoba. Već niz godina financijski se podupire provođenje socijalnih usluga i programa za starije, kao i financiranje rada Matice umirovljenika KZŽ za što je u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu osigurano 300.000 kn.

Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba ujedno ima za cilj da se ukaže javnosti da je uvažavanje demografskih trendova i socijalna inkluzija starijih osoba od presudne važnosti za kreiranje održive društvene sredine koja promiče jednakost, blagostanje i prosperitet zajednički za sve građane. U 2020. godini se pojavom epidemije koronavirusa pokazalo da su starije osobe posebno ranjive na oboljenje COVID-19, zbog čega je donijet niz preporuka i procedura kojima je cilj zaštititi starije osobe od zaraze koronavirusom. Poštivanje epidemioloških mjera – izbjegavanja javnih okupljanje, održavanja socijalnih kontakata telefonom i online, učestala higijena ruku te održavanje fizičke distance – nužno je kako bi svi zajedno preventivno djelovali i starije osobe zaštitili od oboljenja uzrokovanih virusom Sars Cov - 2.

 

Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske je 43,4 godine (muškarci 41,5 žene 45,0), što Hrvatsku svrstava među najstarije nacije Europe.  Što se Krapinsko-zagorske županije tiče u dobnu skupinu od 0-14 godina starosti otpada 13,77% stanovništva, 66,73% stanovništva spada u dobnu skupinu od 15-64 godina starosti dok u skupinu od 65+ otpada ostatak od 19,51% stanovništva. S obzirom na navedeno distribucija po dobnim skupinama u Krapinsko-zagorskoj županiji ne odstupa značajno od državnog prosjeka. Trend starenja stanovništva i dalje je prisutan na razini cijele Republike Hrvatske pa tako i u Krapinsko-zagorskoj županiji.  Posljednji raspoloživi podaci govore da se indeks starenja stanovništva u Republici Hrvatskoj u periodu od 2013. – 2017. godine kretao u rasponu od 121% – 137%. Spomenuti postoci govore kako se postotak stanovništva starijeg od 60 godina u odnosu na stanovništvo mlađe od 20 godina povećava što je negativna tendencija. Na razini Krapinsko-zagorske županije nema raspoloživih podataka nakon 2011. godine odnosno nakon popisa stanovništva iz 2011. godine kada je zabilježeni indeks starenja bio na razini od 113% dok je isti na razini Republike Hrvatske bio 116%. Za pretpostaviti je da se indeks starenja stanovništva u promatranom periodu u Krapinsko-zagorskoj županiji kretao na isti način te da je i u Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježena negativna tendencija kretanja.


Zadnja promjena: 1.10.2020 | Prikazano 506 puta