Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zagorski vodovod)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2.kat, soba 49

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000205

URBROJ: 2140/01-08-2-20-0012

Donja Stubica, 20.04.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću

za javnu vodoopskrbu i odvodnju,

HR-49210 Zabok, Ksavera Šandora Gjalskog 1

- dostavlja se

 

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine

- izgradnja magistralnog, tlačnog i glavnih opskrbnih cjevovovoda "visoke zone" naselja M. Bistrica

na k.č. 10374, 10305, 10344, 8217, 8654, 10367, 9288, 10354, 9345, 10340, 5924, 10347, 8757, 10348, 10301, 10352, 10353, 10320, 10358, 10359, 7008, 7018, 7038, 10397, 10303 k.o. Globočec (Globočec, Globočec i Poljanica Bistrička), k.č. 316/5, 43, 1208, 1175/5, 1175/6, 1176, 1033 k.o. Marija Bistrica (Marija Bistrica, k.č. 792, 820/2, 360, 1337, 1303, 1420, 1419, 1425, 1427, 1426, 1469, 2074 k.o. Poljanica Bistrička (Marija Bistrica, k.č. 10320/2, 3223 k.o. Sušobreg (Donji Sušobreg).

 

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.04.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, 2.kat, soba 49, tel. 049/286 124.

 

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Dajana Županić Jaković, mag.ing.arch.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 20.4.2020 | Prikazano 1482 puta