Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Gordan Jagušt

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu poljoprivredne namjene - staja, svinjci i spremište u Hruševcu, Donja Stubica.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000031

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 14.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN JAGUŠT, HR-10000 ZAGREB, ČAKOVEČKA 19

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

- građevinu poljoprivredne namjene - staja, svinjci i spremište,

na dijelu građevne čestice k.č. 1107 (pod novom oznakom k.č. 1107/4 i 1107/3) k.o. Andraševec, na lokaciji D. Stubica, Hruševec 37.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE,

GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.

            sabor_grb_rh_220 - mali

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Donja Stubica

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000031

URBROJ: 2140/01-08/2-19-0006

Donja Stubica, 14.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN JAGUŠT, HR-10000 ZAGREB, ČAKOVEČKA 19

- dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

-       građevinu poljoprivredne namjene - staja, svinjci i spremište,

na dijelu građevne čestice k.č. 1107 (pod novom oznakom k.č. 1107/4 i 1107/3) k.o. Andraševec, na lokaciji D. Stubica, Hruševec 37.

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 48/II.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

 

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I URBANU KOMASACIJU

Stjepan Čajko, dipl.ing.građ.

 

 

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela

2.   Mrežna stranica

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt

4.   U spis, ovdje

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 14.2.2019 | Prikazano 734 puta

Najnovije iz područja