Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Mario Turčec

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene u Svedruži.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000072

URBROJ: 2140/01-08/1-19-0003

Krapina, 21.03.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIO TURČEC, HR-49232 RADOBOJ, RADOBOJ 99

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

- građevinu stambene namjene, 2. skupine

na katastarskoj čestici k.č.br. 1435/1 k.o. Svedruža.

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
Postavite pitanje vezano uz elanak
Ime i prezime:

Nije obavezno. Vaše ime i prezime neće biti objavljeno u popisu pitanja/odgovora.
Email: ()

Pitanje: ()

Unesite tekst na slici: ( Antispam zaštita)


Zadnja promjena: 21.3.2019 | Prikazano 573 puta