Natječaji i javni pozivi

Otvoreni natječaji i javni pozivi

Jučer
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ljubica Čigir)
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.11.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49.

Prekjučer
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Nataša Primc Margetić)
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.11.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49.

21.10.2020
Prijam u službu na neodređeno vrijeme savjetnika i višeg stručnog suradnika
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno 29.10.2020.

16.10.2020
Javno savjetovanje - Plan djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije
Javno savjetovanje je otvoreno do 16. studenog 2020. godine.

8.10.2020
Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2021. godinu
Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 25. studenoga 2020. godine.

10.6.2020
Javni poziv - "HBOR - subvencija kredita"
Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala.

15.4.2020
Natječaj za potporu za pripremu projektne dok. u 2020. g.
Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.

1.4.2020
Natječaj za razvoj poljo. proizvodnje i promociju poljo. proizvoda u 2020.
Rok za podnošenje Zahtjeva je do 01. prosinca 2020. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

4.3.2020
Javni poziv o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima KZŽ
Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren dok se za svako područje mentoriranja ne odabere minimalno 5 (pet) mentora.

15.11.2016
Odlagalište otpada „Lesičak“ Bedekovčina – poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom
Trgovačko društvo Komunalno-Zabok d.o.o. iz Zaboka podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom na lokaciji odlagališta otpada Lesičak, na k.č. broj 4003 k.o. Bedekovčina.

Zatvoreni natječaji i javni pozivi

12345678910...>>

14.10.2020
Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko pravne poslove

7.10.2020
Prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za obrazovanje, kulturu...

Prima se VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT, TEH. KULTURU I PROJEKTE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

7.10.2020
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Zlatar Bistrica)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.10.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, drugi kat/62.

2.10.2020
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od objave na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 12.10.2020.

2.10.2020
Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme referenata u pisarnici

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama", odnosno 12.10.2020.

30.9.2020

Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata izgradnje šumskih vlaka „Južna Ivančica“ za ekološku mrežu

29.9.2020
Prethodna ocjena prihvatljivosti za zahvat Poučna staza "Lojzekov put"

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Poučna staza „Lojzekov put“

28.9.2020
Javni poziv za XIX. Ocjenjivanje i izložbu meda Krapinsko-zagorske županije

Predmet Javnog poziva je podnošenje Prijava za natjecanje pčelara u ocjenjivanju kvalitete meda te kvalitete vlastitog rada.

25.9.2020
Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 2020./2021.

Objava natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. god. 2020./2021.

8.9.2020
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krunosla Zanoški)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. 9. 2020. u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Klanjec, Trg Mira 11

7.9.2020
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Darko Vidović)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2020 u 09:00 sati u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1.

31.8.2020
Javni poziv za 11. Sajamsku izložbu "100% ZAGORSKO" u Zagrebu

Pozivaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište te vrše proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije da svoje prijave za sudjelovanje na ovoj sajamskoj izložbi dostave najkasnije do 4. rujna 2020. godine.
12345678910...>>