Datum:12.8.2019

Natječaji, javni pozivi i javna nabava - Zadnji rok za prijavu

31.7.2019
Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Darko Mlinarić
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i pomoćne namjene, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2216 (formira se od k.č. 2216 i 2217 te dijela k.č. 2218) k.o. D. Stubica.
1.8.2019
Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Željko Korman
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i gospodarske namjene u Gornjoj Stubici.
31.7.2019
Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole - Hrvatske vode
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - uređenje korita potoka Topličina na području Oroslavja i St. Toplica.
11.7.2019
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja vodotoka Krapinica
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje vodotoka Krapinica u naselju Dukovec u Općini Sveti Križ Začretje, rkm 12+208 – rkm 12+668.