Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (BOMEGA promet, Zabok)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2020 u 08:00 sati na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br 12.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000506

URBROJ: 2140/01-08-5-20-0005

Zabok, 24.03.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOMEGA USLUGE d.o.o.

HR-49210 Zabok, Zivtov trg 3

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine poslovne namjene (uslužna), 2.b skupine - rekonstrukcija postojećeg nedovršenog poslovnog prostora oznake II/4-1 uredske namjene, u tri poslovna prostora - poslovni prostor oznake II/4-01 uredske namjene do određenog stupnja izgrađenosti; poslovni prostor oznake II/4-06 uredske namjene; poslovni prostor oznake II/4-07 uredske namjene; zajednička komunikacija - hodnik oznake II/Z4,
      na postojećoj građevnoj čestici 7353/11 (2756/11) k.o. Zabok (Zabok).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  02.04.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br 12.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  5. Zbog epidemiološke situacije dolazak na uvid u spis možete najaviti na tel: 049/223 533 ili e mail: stjepan.vukic@kzz.hr

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Stjepan Vukić, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 24.3.2020 | Prikazano 948 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo