Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
IzdvojenoNajaveOtvoreni natječaji, javni pozivi i javna nabavaAkti županaNajčitanije

Najnovije

12345678910...>>

Prekjučer
Natječaj: Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Bokun)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.05.2017. godine (četvrtak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

20.4.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Branko Boršić

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) zgrade stambene namjene - jedna stambena jedinica, 2. skupine, u Humu na Sutli.

20.4.2017
Natječaj: Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Ljubica Vlahović

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu sa 1 stanom, poljoprivrednu zgradu – staju i poljoprivrednu zgradu – spremište, na katastarskim česticama broj 338/1 i 339/3 k.o. Novi Dvori Klanječki (Gredice 50).

19.4.2017
Natječaj: Javni poziv - rekonstrukcija ceste LC 22103

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - proširenje i rekonstrukcija postojeće lokalne ceste LC 22103, dionica ŽC2155 - stacionaža 0+750,00. izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u Črešnjevcu.

11.4.2017
Natječaj: Javni poziv za uvid u spis predmeta (Crodux derivati DVA)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.04.2017. godine u 9.00 sati, na lokaciji Zabok, Kumrovečka 6, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba br. 12.

10.4.2017
Natječaj: Javni poziv - izmjena i dopuna glavnog projekta - spojni cjevovod Kostel

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja potvrde izmjene i dopune glavnog projekta dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - spojni cjevovod na podsustav Kostel - Kostelsko i vodoopskrbni cjevovodi visoke zone naselja Lupinjak.

10.4.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Ivan Tupek

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, na građevnoj čestici k.č.br.3850 k.o. Stubički Matej (Gornja Stubica, Sveti Matej 89D).

7.4.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Kuna-Petrol

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambeno poslovne namjene - tri poslovna prostora i osam stambenih jedinica, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1204/1 (1235/72) k.o. Pregrada (Grad Pregrada, Janka Leskovara 7).

5.4.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Zdravko Balja

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene - 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 36/17 k.o. Vrbanec (Pregrada, Bregovita ulica 2).

24.3.2017
Sufinanciranje sanacija šteta od elementarnih nepogoda

U proteklom periodu obilne kiše koje su padale na području Krapinsko-zagorske županije, kao i velike količine otopljenog snijega uzrokovale su nastanak oštećenja na mnogim nerazvrstanim makadamskim cestama.
12345678910...>>
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije, proračun i javna nabava
Turizam
Ostalo