Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
IzdvojenoNajaveOtvoreni natječaji, javni pozivi i javna nabavaAkti županaNajčitanije

Najnovije

12345678910...>>

10.8.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole - spojni vod - HEP

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - spojni 10(20) kv vod od TS 10(20)/0,4 kV "HRUŠEVEC DONJI 2" do TS 10(20)/0,4 kV "HRUŠEVEC GORNJI 1".

9.8.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Ante Ivanić

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (zamjenska građevina) stambene namjene, na građevnoj čestici k.č.br. 4008/7 k.o. Slani Potok (Gornja Stubica, Volavec 5).

9.8.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - HEP

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - priključni 10(20) kV vod, TS 10(20)/0,4 kV "Gornja Selnica" i NN razvoda.

9.8.2017
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 17. kolovoza 2017. godine, s početkom u 8.00 sati, u dvorani za sastanke u potkrovlju, u sjedištu Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1, provesti će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidatkinja i kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje, gradnju i procjenu nekretnina u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, s mjestom rada u Krapini, objavljenog 12. srpnja 2017. godine.

8.8.2017
Natječaj: Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Marko Zanoški

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu stambene namjene i zgradu gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - staja i spremište, na dijelu k.č.br. 696/1 k.o. Križ (Tuhelj, Sveti Križ 270).

7.8.2017
Natječaj: Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Ivan Mirt

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene, gospodarske i pomoćne namjene, na katastarskim česticama k.č.br. 3997, 3998 i 3999 k.o. Andraševec (Donja Stubica, Hruševec 59).

7.8.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Ivan Papiga

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, na građevnoj čestici k.č.br.1565/5 k.o. Oroslavje (Oroslavje, Andrije Gredičaka 24A).

3.8.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Igor Gašoski

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća i pomoćna građevina - garaža, ljetna kuhinja (konoba) i spremište na katastarskoj čestici k.č.br. 2770/1 k.o. Strmec Stubički, Stubičke Toplice.

31.7.2017
Natječaj: Javni poziv - izgradnja opskrbnog cjevovoda

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - izgradnja opskrbnog cjevovoda naselja Gredenec i Živičnjaki na zemljištu u k.o. Putkovec i k.o. Svedruža na području Općina Đurmanec i Petrovsko.

27.7.2017
Javna nabava: Javna nabava usluge izrade proj.-teh. dok. i usluge nadzora nad izvedbom manjih infrastrukturnih zahvata

Procijenjena vrijednost predmeta nabava je 240.800,00 kuna (bez PDV-a).
12345678910...>>
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije, proračun i javna nabava
Turizam
Ostalo