Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Projekt "Baltazar"Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Baltazar 3 - javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Krapinsko-zagorska županija s partnerima u projektu raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama - partnerima u projektu Baltazar 3.

ŽUPAN
KLASA: 602-01/16-01/14
URBROJ: 2140/01-02-16-12
Krapina, 14. srpnja 2016. 

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta "Baltazar 3" prijavljenog na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.", u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju. Projektom će se izravno utjecati na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav osnovnih i srednjih škola, te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje.

Slijedom navedenog, Krapinsko-zagorska županija s partnerima u Projektu raspisuje 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU "BALTAZAR 3"

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su partneri u projektu "Baltazar 3". 

POMOĆNIK U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 53

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

 • završena najmanje srednja škola,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

Prednost će imati osobe:

 • s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,
 • koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi,
 • s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama u razvoju, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE 

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta "Baltazar 3".

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad, u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

Odgovarajućim programom uvođenja u rad smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente: osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje, karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća), podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći), suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima, prava učenika s teškoćama u razvoju.

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Prilikom sklapanja ugovora o radu, kandidati će biti upućeni na zdravstveni pregled za osobe koje obavljaju poslove u školama.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,
 • dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi,
 • dokaz o završenom odgovarajućem programu uvođenja u rad u trajanju od najmanje 20 sati koji je najmanje sadržavao elemente utvrđene ovim Javnim pozivom, a koje kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),
 • dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično).

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49 000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu „Baltazar 3“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom odabrani kandidati će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:

 1. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina 18/c, 49284 Budinščina – 1 osoba,
 2. Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički 40, 49228 Brestovec Orehovički – 2 osobe,
 3. Osnovna škola Bedekovčina, Gajeva ulica 13, 49221 Bedekovčina – 1 osoba,
 4. Osnovna škola Đure Prejca, Ratkajeva 8, 49216 Desinić – 1 osoba,
 5. Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec bb, 49225 Đurmanec – 1 osoba,
 6. Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje – 1 osoba,
 7. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica – 1 osobe,
 8. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli – 2 osobe,
 9. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina – 2 osobe,
 10. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina – 3 osobe,
 11. Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – 2 osobe,
 12. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, 49290 Klanjec – 2 osobe,
 13. Osnovna škola Konjščina, Ulica Matije Gupca 6, 49282 Konjščina – 1 osoba,
 14. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli – 1 osoba,
 15. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg Svete Ane 28, 49253 Lobor – 1 osoba,
 16. Osnovna škola Veliko Trgovišće, Stjepana Radića 27, 49214 Veliko Trgovišće – 1 osoba,
 17. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok – 3 osobe,
 18. Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica – 2 osobe,
 19. Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar – 1 osoba,
 20. Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica – 2 osobe,
 21. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan – 2 osobe,
 22. Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače – 2 osobe,
 23. Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje – 2 osobe,
 24. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada – 3 osobe,
 25. Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Radoboj 21, 49232 Radoboj – 2 osobe,
 26. Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje – 3 osobe,
 27. Osnovna škola Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice – 1 osoba,
 28. Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj 54, 49215 Tuhelj – 1 osoba,
 29. Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada – 1 osoba,
 30. Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina – 1 osoba,
 31. Srednja škola Zabok, Ivana i Cvjete Huis 2, 49210 Zabok – 2 osobe,
 32. Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar – 1 osoba,
 33. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok – 1 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaka odgojno-obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po odgojno-obrazovnim ustanovama. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

ŽUPAN

Željko Kolar

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 19.7.2016 | Prikazano 8909 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
kolovoz 2020
poutsrčepesune
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Gradovi / općine
visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Air Mill, Best, Mobile Game, iOS, Android, Addictive, One tap, recommended